Format dels apartats

La jerarquia de les diverses parts del text s’indica per mitjà de la numeració que acompanya els títols de cada apartat i pel cos i classe de lletra utilitzats. Així mateix, cal tenir en compte algunes consideracions sobre els títols.
Darrera actualització: 23-10-2019
Impressió del capítol | Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Aspectes formals: format dels apartats» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <https://www.ub.edu/llibre-estil/criteri.php?id=2194> [consulta: 23 febrer 2024].
Pujar al principi de la pàgina