Informació

Dubtes i consultes és un canal d'informació establert per la Universitat de Barcelona que permet adreçar a l'administració universitària dubtes i consultes sobre tots els àmbits de l'activitat universitària i els serveis que ofereixen els centres de la UB.

Aquesta eina ha estat dissenyada per complir els sistemes de garantia interna de qualitat dels centres, establerts en el marc de les polítiques d'assegurament de la qualitat i sistemes d'informació en tots els àmbits d'actuació de la UB.

Funcionament

Pas 1. Indiqueu si sou col·lectiu UB o bé usuari extern.

- Si sou membre de la comunitat universitària, cal que us identifiqueu amb l'identificador i la contrasenya.
- Si sou usuari extern heu d'introduir una adreça de correu electrònic.

Pas 2. Ompliu i envieu el formulari de dubtes i consultes.

Termini de resposta

El termini màxim per respondre és de trenta dies hàbils. La resposta la rebreu a l'adreça electrònica que ens hàgiu informat.

Com enviar una sol·licitud

Manual

Inici de la sol·licitud

Seleccioneu si sou col·lectiu UB o bé usuari extern.