POSTGRAU DISSENY D’ESPAIS D’APRENENTATGE

(quarta edició)

PRESENTACIÓ

El postgrau Disseny d’Espais d’Aprenentatge és una formació pionera i innovadora que respon a la necessitat de millora dels espais dels centres educatius. Aquesta millora, alhora, pot actuar com a motor d’innovació dels projectes pedagògics dels centres escolars de qualsevol etapa.

El postgrau es basa en els avenços experimentats en l’àmbit de l’educació i l’aparició de noves propostes i estratègies pedagògiques. A més, posa l’atenció en la investigació sobre quins són els canvis que hauria d’experimentar l’espai educatiu amb un enfocament triple: la configuració i l’organització de l’espai d’aprenentatge; les condicions, les dinàmiques i les metodologies que en aquests espais es desenvolupen i l’apropiació de les eines i entorns digitals en l’espai i l’aprenentatge.

El postgrau ofereix una proposta formativa professionalitzadora, d’aprenentatge actiu, basada en la rigorositat del coneixement científic i aplicada.  Les persones graduades en aquest postgrau tindran les competències i coneixements necessaris per dissenyar, implementar i avaluar espais educatius tenint en compte les dimensions ambiental, pedagògica i digital. Els coneixements adquirits poden aplicar-se a qualsevol context d’aprenentatge, ja sigui formal o no formal.

DESTINATARIS

Titulats universitaris que vulguin especialitzar-se en el disseny d’espais educatius, provinents dels àmbits de l’educació, el disseny, l’arquitectura, la gestió educativa o d’altres de semblants.

Aquest ensenyament preveu la possibilitat d’admetre alumnes que no siguin titulats universitaris i que optaran a l’obtenció d’un títol d’extensió universitària.

OBJECTIUS

· Capacitar-se per dissenyar, implementar i avaluar espais d’aprenentatge

· Conèixer estratègies i saber gestionar eines i recursos per intervenir en els espais des d’una triple perspectiva: pedagògica, ambiental i digital

Objectius específics
  • Conèixer els principis fonamentals del disseny basat en les persones aplicat als entorns educatius i el benestar
  • Conèixer i analitzar les diferents tendències pedagògiques i arquitectòniques relacionades amb la innovació dels espais educatius
  • Conèixer i analitzar les principals investigacions sobre la influència dels espais en l’aprenentatge
  • Conèixer i aplicar en profunditat els principis de disseny d’espais educatius
  • Conèixer les tendències actuals en el mobiliari, els recursos i la configuració dels espais
  • Analitzar des de la dimensió digital la millor configuració de recursos digitals adequats a un espai educatiu
  • Conèixer i aplicar el pensament basat en el disseny a la conceptualització d’espais educatius
  • Dissenyar un espai educatiu que respongui a un determinat projecte pedagògic a partir de la participació en un procés de codisseny amb la comunitat educativa

COMPETÈNCIES

Coneixement dels principis fonamentals del disseny basat en les persones aplicat als entorns educatius i el benestar

Coneixement de les diferents tendències pedagògiques i arquitectòniques relacionades amb la innovació dels espais educatius

Coneixement de les principals investigacions sobre la influència dels espais en l’aprenentatge

Coneixement de les tendències actuals en el mobiliari, els recursos i la configuració dels espais

c

Aplicació dels principis de disseny d’espais educatius

T

Capacitat per analitzar des de la dimensió digital la millor configuració de recursos digitals en un espai educatiu

Z

Coneixement i capacitat d’aplicar el pensament basat en el disseny a la conceptualització d’espais educatius

Aplicar els coneixements i capacitats en el disseny d’un espai educatiu que respongui a un determinat projecte pedagògic a partir de la participació en un procés de codisseny amb la comunitat educativa

MÒDULS

Mòdul Codisseny dels espais d’aprenentatge

Aquest mòdul consisteix en plantejar i desenvolupar el treball final de postgrau a partir de l’aplicació del pensament de disseny i d’estratègies de codisseny amb l’objectiu de millorar un espai d’aprenentatge. A més, es treballa la fonamentació i el procés d’un codisseny amb la comunitat educativa i integrant la dimensió pedagògica, la dimensió ambiental i la dimensió tecnològica

Mòdul Pedagogia i espais

El mòdul analitza diverses teories i paradigmes pedagògics i la seva relació amb el disseny d’espais d’aprenentatge. A través del coneixement i l’anàlisi de les diverses teories i autors sobre com les persones aprenem es treballa com els espais poden donar-hi resposta a través de la conceptualització del seu disseny, recursos i estratègies educatives, entre d’altres. És el mòdul que permet la fonamentació de les decisions de disseny de l’espai segons els objectius pedagògics.

Mòdul Tipologia d’espais d’aprenentatge

En aquest mòdul s’analitzen les recerques fonamentals a nivell internacional sobre la relació entre espai educatiu, experiència educativa i aprenentatge. També es considera el centre educatiu en la seva globalitat revisant i analitzant espais d’aprenentatge com la biblioteca, el menjador, els patis o els passadissos. Tot el centre educatiu és un entorn que influeix en l’aprenentatge i que cal considerar des del punt de vista ambiental, per tal de crear un ambient basat en la cura de les persones, la motivació, la implicació, el moviment, la personalització i l’autonomia de l’alumnat.

Mòdul Principis pel disseny d’espais d’aprenentatge

En aquest mòdul es treballa el disseny dels espais en els centres educatius considerant la triple perspectiva: ambiental, pedagògica i digital i els aspectes concrets relacionats amb acústica, il·luminació, materials, etc. A més s’analitzen els diversos principis que regeixen els espais d’aprenentatge i els indicadors concrets que ens serveixen per conèixer el nivell de qualitat dels diferents espais. Aquest mòdul també dona eines específiques per les decisions que cal prendre per a la concreció del disseny propi d’un espai d’aprenentatge en del treball final del postgrau des de diferents mirades, com la neuro-arquitectura, la sostenibilitat, etc.

Mòdul Tecnologia i espais d’aprenentatge

El mòdul analitza les diferents tecnologies digitals relacionades amb els processos d’ensenyament i aprenentatge i com ha de ser la seva integració als espais d’aprenentatge. A més, es treballen les diferents tipologies de dispositius, plataformes, aplicacions i espais digitals que cal integrar com a eix fonamental facilitador de l’aprenentatge dintre de l’espai.

Mòdul Espais d’aprenentatge i diversitat

El mòdul presenta els coneixements necessaris per al disseny d’espais d’aprenentatge des d’una perspectiva inclusiva. Això suposa conèixer tant els elements legals com tècnics, a més de la inclusió de la mirada de gènere i el coneixement de la diversitat funcional.

METODOLOGIA

La proposta d’aprenentatge del postgrau és la combinació de diferents metodologies, però principalment un aprenentatge actiu, basat en l’anàlisi de casos i el desenvolupament d’un projecte final. L’eix vertebrador és l’activitat d’aprenentatge de l’estudiant i especialment el projecte final que es desenvoluparà individualment durant tot el curs. Aquest projecte es vincula a un context real de disseny d’un espai d’aprenentatge, segons les possibilitats i l’interés de cada estudiant i culmina amb l’elaboració del Treball Final del Postgrau.

Per aconseguir-ho, l’equip docent va plantejant un recorregut acompanyat amb diferents dinàmiques i activitats, que aniran nodrint el projecte. Aquestes activitats són diverses: exposicions i anàlisi de teories i informes de recerca nacionals i internacionals, debats al voltant de materials audiovisuals i lectures especialitzades, conferències d’experts, exposicions i anàlisi de casos i experiències reals, resolució col·laborativa de problemes sobre espais d’aprenentatge concrets, visites a escoles, tant presencials com amb realitat virtual-360º, seminaris de seguiment en petit grup, etc. Totes les activitats es desenvolupen a través del campus virtual del postgrau. Com a element que dóna un important valor afegit, durant el curs es fan trobades amb centres col·laboradors que són referents en el disseny de l’espai d’aprenentatge.

L’avaluació és continuada i  resulta de l’acompanyament  personal i grupal que es fa per part de l’equip docent sobre el treball i el progrés de l’estudiant. L’elaboració progressiva del treball final de postgrau i la seva defensa davant d’un tribunal és l’element clau de la qualificació final del postgrau.

MÉS INFORMACIÓ

Titulació: Diploma de Postgrau de la Universitat Barcelona

Durada: 1 curs acadèmic, del 17/10/2022 al 02/06/2023

Nombre de crèdits: 30 (750 hores)

Modalitat:  A distància i Semipresencial

Idioma: castellà

Preinscripció: oberta. Entreu fent clic aquí

Preu: 2.100€. L’import té un increment del 10%, fins a un màxim de 70 €, en concepte de taxa administrativa

Contacte: postgraudea@ub.edu

 

EQUIP DOCENT

Direcció i Coordinació

Anna Escofet Roig

annaescofet@ub.edu

Més informació

Doctora en Ciències de l’Educació. Professora de la Facultat d’Educació de la Universitat de Barcelona. Investigadora del grup de recerca Entorns i Materials d’Aprenentatge, reconegut per la Generalitat de Catalunya i del grup Smart Classroom Project de la Universitat Oberta de Catalunya. Membre de l’Institut de Recerca Educativa de la Universitat de Barcelona.

Marta López Costa

mlopezcos@uoc.edu

Més informació
Doctora en Pedagogia. Professora de Psicologia i Ciències de l’Educació de la Universitat Oberta de Catalunya. Investigadora del grup Smart Classroom Project de la Universitat Oberta de Catalunya i del grup de recerca Entorns i Materials d’Aprenentatge, reconegut per la Generalitat de Catalunya.

Guillermo Bautista Pérez

gbautista@uoc.edu

Més informació
Doctor en Pedagogia. Professor de Psicologia i Ciències de l’Educació de la Universitat Oberta de Catalunya i professor associat de la Facultat d’Educació de la Universitat de Barcelona. Investigador del grup Smart Classroom Project de la Universitat Oberta de Catalunya i del grup de recerca Entorns i Materials d’Aprenentatge, reconegut per la Generalitat de Catalunya. Membre de l’Institut de Recerca Educativa de la Universitat de Barcelona.

Docents experts col·laboradors

Maria Casanovas Bayo

Més informació
Membre del grup de recerca Smart Classroom Project de la Universitat Oberta de Catalunya. Llicenciada en Humanitats i Màster de Formació del Professorat. Experiència docent en centres educatius de primària i secundària a Estats Units, centrats en la innovació educativa, la recerca aplicada de noves eines, metodologies i espais educatius per la personalització de l’aprenentatge.

Ester Castejón Coronado

Més informació
Psicòloga educativa i Màster en Educació i TIC. Professora de secundària i assessora tècnica docent al Departament d’Educació. Professora del Màster de Dificultats d’Aprenentatge i Trastorns del Llenguatge a la Universitat Oberta de Catalunya.

Sílvia Guillamot Mañé

Més informació
Mestra i Llicenciada en Pedagogia. Postgrau en Disseny d’Espais d’Aprenentatge. Directora de l’escola Norai de Montgat. Professora de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Sònia Giménez Canal

Més informació
Directora de l’escola Lola Anglada d’Esplugues de Llobregat. Diplomada en Magisteri d’Educació Primària, especialitat d’Educació Física. Implicada en la gestió i organització del centre; impulsant formació i projectes de millora consensuats amb la finalitat de transformar l’escola.

Xavier López
i Ortín

Més informació
Mestre d’Educació Primària i Màster en Investigació Educativa. Autor del llibre Mestres d’un mestre. Director de l’escola Octavio Paz de Barcelona i professor associat a la Facultat d’Educació de la Universitat de Barcelona. Col·laborador en programes educatius i de lideratge per a l’aprenentatge d’EduCaixa, la Fundació Carulla i l’Associació de Mestres Rosa Sensat.

Ana Mombiedro Lozano

Més informació
Arquitecta especialitzada en Neurociència i Percepció. Des de 2014 dissenya espais educatius i és docent. És dissenyadora d’experiències d’aprenentatge digitals. Compagina la seva tasca professional amb la seva investigació sobre neuroarquitectura.

Juan Negreira Montero

Més informació
Doctor en Enginyeria Vibro-acústica per la Universitat de Lund (Suècia) i Enginyer Industrial per la Universitat de Vigo. És professor a la Universitat de Lund i Concept Developer de Ecophon. Membre del Grup espanyol d’Estandarització d’Acústica i membre directiu de AECOR (Associació Espanyola per a la Qualitat Acústica).

Raquel Valle Pardeiro

Més informació
Mestra i Pedagoga Terapeuta. Formadora de formadors en aprenentatge cooperatiu, competències bàsiques i avaluació competencial. Directora de l’escola Miquel Martí i Pol de Viladecans.

Fidel Navarro
García

Més informació
20 anys d’experiència professional docent a escoles d’educació infantil i primària. Director de l’escola Marina (Montgat-Barcelona), des del 2016. Diplomat en Magisteri (URL), Llicenciat en Psicopedagogia (UB). Postgrau Treball en equip i lideratge en l’àmbit educatiu (UB). Gestor de processos de canvi per a la implementació de metodologies globalitzades als centres.

Oscar Martínez Rivera

Més informació
Doctor en Educació i Societat (UB), Educador Social i Psicopedagog. Màster en Societat de la Informació i el Coneixement, postgraduat en Inserció laboral i en Educació i TIC. Professor de la Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés (Universitat Ramon Llull) i professor col·laborador de la Universitat Oberta de Catalunya.

LA VEU DELS ESTUDIANTS

CONTACTE

New Field