Crèdits

Primera etapa (2009-2019)

Direcció: Joaquim Rafel Fontanals
Coordinació: Lola Badia, Albert Soler
Responsable informàtic: Valentí Ibáñez
Col·laboradors: Joana Àlvarez, Maria Brossa i Alavedra, Anna Fernàndez-Clot, Àngels Fortuny, Mireia Martí, Gemma Pellisa, Joan Perera Parramon, Francesc Tous.
Gestió del sistema: Dolors Pulido

Segona etapa

Direcció: Lola Badia, Albert Soler
Responsable informàtic: Miquel Hernández
Col·laboradors: Anna Fernàndez-Clot, Arnau Vives