CodiAutorTítolData de redaccióData de la fontTemesEdició base
BPAnònimBíblia (Peiresc)ca. 1370XV 2a m.BíbliaEdició crítica de Jaume Riera i Jordi Bruguera feta a partir del manuscrit Peiresc (París, Bibliothèque Nationale, esp. 2, 3 i 4), copiat ca. 1460-1465. Bíblia del segle XIV, volums 3 i 6, Corpus Biblicum Catalanicum, Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2004 i 2011.
DOAnònimDocuments dels orígens1080-1125Documentació
Dret
Col·lecció de 10 documents de procedència diversa. Detall de les edicions de base utilitzades. Transcripció de Maria Brossa.
HOAnònimHomilies d'OrganyàXIII iniciXIII iniciSermons
Teologia
Traducció
Edició crítica d'Amadeu J. Soberanas i Andreu Rossinyol feta a partir del manuscrit únic conservat a la Biblioteca de Catalunya, de començament del segle XIII (Editorial Barcino, col. Els Nostres Clàssics, Barcelona, 2001). Transcripció de Maria Brossa.
PVAnònimParis e Viana14951495Narrativa en prosa
Cavalleria
Edició incunable impresa per Nicolau Spideler (Història de las amors e vida del cavaller Paris e Viana, filla del dalfí de França, Girona, 1495), a partir de l'edició facsímil de l'exemplar conservat a la Biblioteca Reial de Copenhagen (Història de Paris e Viana, Girona, Diputació de Girona, 1986). Transcripció de Maria Brossa.
TRAnònimTrobes en lahors de la Verge Maria14741474Devoció
Poesia
Edició incunable (València, 1474), a partir de l'edició facsímil de l'únic exemplar conservat de la Biblioteca de la Universitat de València (Edició facsímil amb estudi preliminar i transcripció de M. Sanchís Guarner, València 1974).
RCArnau de LiejaRecull d'exemples i miraclesXV mitjanXV mitjanExempla
Sermons
Edició crítica de Josep-Antoni Ysern Lagarda feta a partir del ms. 89 de la Biblioteca de la Universitat de Barcelona, de mitjan segle XV (Editorial Barcino, col. Els Nostres Clàssics, Barcelona, 2004, 2 volums).
MPAusiàs MarchPoesiesXV mitjanXVI mitjanFilosofia moral
Poesia
Edició crítica de Pere Bohigas, revisada per Amadeu-J. Soberanas i Noemí Espinàs. L'edició ha estat feta a partir del manuscrit F, avui conservat a la Biblioteca de la Universitat Literària de Salamanca, les llacunes del qual s'han suplert amb els manuscrits G A D (Editorial Barcino, col. Els Nostres Clàssics, Barcelona, 2000).
LSBernat MetgeLo somni1396-1398XV 1a m.Diàleg
Enciclopedisme
Narrativa en prosa
Edició crítica de Stefano Maria Cingolani feta a partir del manuscrit que es conserva a la Biblioteca de l'Ateneu Barcelonès (testimoni A), de la primera meitat del segle XV, les llacunes del qual s'han suplert amb el manuscrit de la Biblioteca de la Universitat de Barcelona (Editorial Barcino, col. Els Nostres Clàssics, Barcelona, 2006).
DCFrancesc EiximenisDotzè llibre del Crestià1385-1386XIV 2a m.Política
Enciclopedisme
Filosofia moral
Edició de referència per a les localitzacions: edició de Xavier Renedo i coordinació Sadurní Martí (Universitat de Girona, Diputació de Girona, 2005).
REFrancesc EiximenisRegiment de la cosa pública1384?1499Filosofia moral
Política
Edició incunable impresa per Cristòfol Cofman (Regiment de la cosa pública ordenat per lo reverent mestre Francesch Eximenes, València, 1499), a partir de l'edició facsímil de l'exemplar conservat a la Biblioteca Universitària de València (Regiment de la cosa pública, València 1499, edició de la Societat Bibliogràfica Valenciana, Editorial Estel, València, 1972).
QPGirolamo ManfrediQuesits e perquensXV 4t q.1499Enciclopedisme
Medicina
Edició crítica d'Antònia Carré a partir de l'edició de l'exemplar incunable que hi ha a la Biblioteca de Catalunya, de 1499 (Editorial Barcino, col. Els Nostres Clàssics, Barcelona, 2004).
CrJaume ILlibre dels fetsXIII 3r q.1343Historiografia
Narrativa en prosa
Edició crítica de Jordi Bruguera feta a partir del manuscrit H de la Biblioteca de la Universitat de Barcelona, de 1343, amb la col·lació dels mss. C D E F N i l'edició de 1557 (Editorial Barcino, col. Els Nostres Clàssics, Barcelona, 1991). Transcripció i edició de Jordi Bruguera.
SFJaume SafontDietari o Llibre de jornades1454-14721484 aprox.Historiografia
Política
Edició de referència per a les localitzacions: edició de Josep Maria Sans i Travé (Fundació Noguera 1992).
LeJoan EsteveLiber elegantiarum1487?1489DiccionariJoan Esteve, Liber elegantiarum, Venècia, Paganinus de Paganinis, 1489. Edició pròpia a partir de l'exemplar de la Biblioteca Històrica de la Universitat de València (BH Inc. 174).
TbJoanot MartorellTirant lo Blanc1460-14641490Cavalleria
Narrativa en prosa
Edició incunable impresa per Nicolau Spindeler (València, 1490) a partir de l'edició facsímil de l'exemplar conservat a la Biblioteca de la Hispanic Society of America de Nova York (Kraus Reprint Corporation, Nova York, 1967). Transcripció i edició de Maria Brossa, amb la col·laboració de Joan Perera.
PSLluís AlcanyísRegiment preservatiu de pestilència1490?1490MedicinaEdició crítica de Jon Arrizabalaga feta a partir de la comparació dels tres exemplars de l'edició impresa per Nicolau Spindeler (1490), conservats a la Biblioteca de Catalunya (Barcelona), a la Biblioteca Valenciana (València) i a la National Library of Medicine de Bethesda (Maryland, EUA). (Editorial Barcino, col. Els Nostres Clàssics, Barcelona, 2008).
ADRamon LlullArt demostrativa1283?XIII, 4t q.Lògica
Teologia
Edició de referència per a les localitzacions: edició de Salvador Galmés (Diputació Provincial de Balears; Institut d'Estudis Catalans, col·l. Obres de Ramon Llull, vol. XVI, Barcelona, 1932).
CMRamon LlullComençaments de medicina1274-1283XIII, 4t q.Medicina
Filosofia natural
Edició crítica de Lola Badia a partir del manuscrit D, conservat a la Biblioteca franciscana de Dún Mhuire (Killiney, Dublín), de final de segle XIII (Patronat Ramon Llull, col. Nova Edició de les Obres de Ramon Llull, vol. V, Palma de Mallorca, 2002).
DPRamon LlullDoctrina pueril1274-1276XIV mitjanEnciclopedisme
Pedagogia
Catecisme
Edició crítica de Joan Santanach feta a partir del manuscrit B, conservat a la Biblioteca de Catalunya, de mitjan segle XIV, tenint en compte la totalitat de la tradició textual conservada (Patronat Ramon Llull, col. Nova Edició de les Obres de Ramon Llull, Palma de Mallorca, vol. VII, 2005).
OCRamon LlullLlibre de l'orde de cavalleriaca. 1274-1276XVCavalleria
Política
Narrativa en prosa
Edició de referència per a les localitzacions: edició d'Albert Soler i Llopart (Editorial Barcino, col. Els Nostres Clàssics, Barcelona, 1988).
MRRamon LlullLlibre de meravelles o Fèlix1288-12891367Enciclopedisme
Narrativa en prosa
Edició crítica de Salvador Galmés feta a partir del manuscrit A de la Societat Arqueològica Lul·liana de Palma de Mallorca, de 1367 (Editorial Barcino, col. Els Nostres Clàssics, Barcelona, 1931-1934, 4 volums).
LVRamon LlullLlibre de virtuts e de pecats1313XV 1a m.SermonsEdició crítica de Fernando Domínguez feta a partir del manuscrit únic que transmet l'obra, conservat a la Biblioteca de Catalunya (ms. 2021), de la primera meitat del segle XV.
BQRamon LlullRomanç d'Evast e Blaquerna1283XIV/XVNarrativa en prosaEdició crítica d'Albert Soler i Joan Santanach a partir del manuscrit A, conservat a la Bayerische Staatsbibliothek de Munic, del tombant del segle xiv-xv. Per a l'elaboració de l'edició s'ha tingut en compte la totalitat de la tradició textual conservada (Patronat Ramon Llull, col. Nova Edició de les Obres de Ramon Llull, Palma de Mallorca, vol. VIII, 2009).
TGRamon LlullTaula general1293-1294XIII finalLògica
Teologia
Filosofia moral
Edició crítica de Salvador Galmés feta a partir del manuscrit conservat a la Biblioteca Pública de Mallorca, de final del segle XIII (Diputació Provincial de Balears; Institut d'Estudis Catalans: col. Obres de Ramon Llull, vol. XVI, Barcelona, 1932).
SGSant Gregori el GranDiàlegs de sant Gregori13401340Diàleg
Teologia
Hagiografia
Edició crítica de Montserrat Alegre de la versió catalana de 1340, feta a partir del manuscrit català més antic, conservat a la Biblioteca Pública de Tarragona (Fons Antic, ms. 101), que porta aquesta data.