Documents dels orígens

Núm.DocumentDataLocalització del manuscritEdició base
01Greuges de Guitard Isarn, senyor de Caboet1080-1095Biblioteca de Catalunya (ms. 1910, sig. 4-III-4)J. A. Rabella (1997). "«Greuges de Guitard Isarn, senyor de Caboet» (1080-1095)". Estudis de Llengua i Literatura Catalanes XXXV (Homenatge a Arthur Terry/1), pp.15-17
02Jurament de pau i treva del comte Pere Ramon de Pallars Jussà al bisbe d'Urgell1098-1112 (còpia primera meitat s. XIII)Arxiu Capitular de la Seu d'Urgell (Liber Dotaliarum Ecclesiae Urgel-lensis, vol. I, foli 199v, doc. 649)J. Moran (1994). "Jurament de pau i treva del comte Pere Ramon de Pallars Jussà al bisbe d'Urgell. Transcripció i estudi lingüístic". Treballs de lingüística històrica catalana, pp. 99-100
03Greuges dels homes de Sant Pere de Graudescalessegle XIIArxiu Capitular de la Seu d'Urgell (fons català, núm. 4)M. Brossa (1983). "Estudi lingüístic d'un document català del segle XII («Zo són clams») de l'Arxiu Capitular de la Seu d'Urgell". Urgellia, VI, pp. 337-338
04Greuges dels homes d'Hostafrancs de Siósegle XIIArxiu Capitular de la Seu d'Urgell (fons català, núm. 6)P. Rasico (1984-85). "El català preliterari en documents procedents de l'antic Bisbat d'Urgell (segles XI-XII)". Urgellia, VII, pp. 284-285
05Liber iudiciorum Avers 1150Arxiu Capitular de la Seu d'Urgell (ms. 187.1)C. Baraut (1996-97). "Fragment d'una altra versió catalana del «Liber Iudiciorum» visigòtic. I. Edició, contingut i datació". Urgellia, XIII, pp. 11-13
06Forum iudicum B1180-1190Biblioteca de Montserrat (ms. 1109)A. Mundó (1984). "Fragment del «Libre jutge», versió catalana antiga del «Liber iudiciorum»". Estudis Universitaris Catalans, XXVI (Miscel·lània Aramon, IV), pp. 165-166
07Capbreu de Castellbisbal1189 (còpia primera meitat s. XIII)Arxiu de la Catedral de Barcelona (Cartulari de la Seu Libri Antiquita-tum IV, doc. 195, foli 69v)J. Moran (1984). El Capbreu de Castellbisbal. Estudi filològic i lingüístic d'un text català antic, pp. 21-23
08Rendició del castell de Llorenç de Montgai1211Arxiu de la Corona d'Aragó (Pere I, ms. 404)P. Russell-Gebbett (1965). Mediaeval Catalan Linguistic Texts, p. 92
09Carta de Bernat de Saportella a l'arquebisbe de Tarragona1215-1225Biblioteca de Catalunya (ms. 1991, sig. 2-VI-1)P. Russell-Gebbett (1965). Mediaeval Catalan Linguistic Texts, pp. 93-94
10Reconeixement de deutes a Pere de Canetprimer quart segle XIIIP. Russell-Gebbett (1965). Mediaeval Catalan Linguistic Texts, p. 95 [reproducció del text de Miret i Sans (1913) "Pro sermone plebeico", BRABLB, VII, pp. 172-174]