El Màster en Drogodependències de la Universitat de Barcelona es va començar a impartir durant el curs 1986-87, sent el primer d’aquestes característiques a Europa.

Màster presencial i curs Expert

El Màster consta de 90 Crédits europeus ECTS, práctiques en centres, tractament i prevenció. El curs “Expert” consta de 15 Crédits i està centrat en el tractament

Destinataris

Programes destinats a llicenciats, graduats o diplomats universitaris amb l’objectiu de qualificar- per exercir la seva professió en el camp de les drogodependències i d’altres addiccions.

Reconegut prestigi

Titulació reconeguda i valorada en el sector , impartida per professors experts i (en el cas del Màster) amb una oferta àmplia i variada de pràctiques en centres col·laboradors.

Twitter @MasterDrogasUB