Formulari de prematrícula

Sol·licitud de prematrícula

Sol·licitud de prematrícula

Formulari de prematrícula


  • Màster sencer
  • Diploma de Postgrau
  • Mòduls per separat
  • Asignatures per separat (sense valor acadèmic)
  • Curs d'extensió universitària

 

Dades personals

Nota legal i política de privacitat

En Duoda ens prenem molt seriosament la seva privacitat i li informem que només utilitzarem la seva informació personal per realitzar les gestions relatives a la seva sol·licitud i contestar els seus correus electrònics. La informació geogràfica proporcionada per vostè (país, ciutat i codi postal) ens ajuda a respondre amb informació relacionada amb ubicació geogràfica i idioma. Les dades relatives al seu document nacional d'identitat, estudis cursats i universitat de procedència les fem servir només per tramitar la prematrícula. Duoda no comparteix la seva informació personal amb cap organisme excepte amb la Universitat de Barcelona. De conformitat amb el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) (Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell (27.04.2016) sobre la protecció de les persones pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació de dades), pot exercir el seu dret d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició a la seva informació per correu electrònic : duoda3@ub.edu o per correu postal: Duoda, Carrer Adolf Florensa, 8, 08028 - Barcelona (Espanya).

Pujar ^