Colecció d'Art 'La Relació'

Què és?

Què és?

L'any 2000, vam rebre a Duoda un regal que, com és propi dels regals, ens va consolidar en l'economia d'allò impagable, del que els diners no pot significar, perquè és significat per la gratitud i per l'amor. Va ser la idea i l'impuls de l'artista Elena del Rivero perquè fundéssim una col·lecció d'art i punt d'investigació dedicats a la relació. La idea li va venir de la seva pròpia genialitat, que li va dur a percebre que el genuí de Duoda és la relació sense fi, i de la seva pròpia relació amb Assumpta Bassas Vila.

La Col·lecció

La Relació desitja contribuir a posar en paraules artístiques el primer do que regala cada mare a la seva criatura, un do que és l'amor al vincle, l'amor a la relació sense més, sense fi: l'amor a la relació pel gust d'estar en relació. Per a això, propicia obres d'artistes que intentin significar la relació en el present: la relació no instrumental. Perquè vam pensar que la relació sense fi és la substància veritable de la política, de la política en llengua materna, la qual diu la veritat, la qual em porta el real, que és el regal més gran del món.

Les instal·lacions

Una vegada a l'any, es realitza una instal·lació + workshop. La instal·lació està exposada en la galeria de la Llibreria Pròleg de Barcelona –que és la llibreria de dones d'aquesta ciutat, fundada en 1991- durant dos mesos, habitualment novembre i desembre.

Les instal·lacions + workshops fins a ara creats són:

  • 2000. Entredós. Elena del Rivero. Workshop: "El arte de la Relación". Van participar Elena del Rivero, Assumpta Bassas i Pepa Balsach. El cartell ho va elaborar Mar Lissón en col·laboració amb l'artista.

Instal·lació "Entredós" d'Elena de Rivero

  • 2001. Aqua vitae / Agua de vida, de Sílvia Gubern, cuidada per Assumpta Bassas. Workshop: "Vida, coneixement i creació". Van participar María-Milagros Rivera, Assumpta Bassas, Marta Bellón i Sílvia Gubern. El cartell ho va fer Mar Lissón en col·laboració amb l'artista.
  • 2002. ...letterscape... (with gleanings by the way), de Mar Arza, cuidada per Bea Espejo. Workshop: "Diálogos con la lectura", en el qual van participar María-Milagros Rivera, Assumpta Bassas, Anna Becciu i Mar Arza. El cartell ho va elaborar Patricia Varella.
  • 2003. Volta de fulls, d'Eugènia Balcells. Workshop: "Volta de fulls", en el qual van participar Assumpta Bassas, María-Milagros Rivera, Itziar González Virós i Eugènia Balcells. El cartell ho va dissenyar l'artista i el cal·ligrama és d'Itziar González Virós.
  • 2004. Blanquejar, d'Isabel Banal, cuidada per Bea Espejo, amb el cartell de Montse Gómez. Workshop: Blanquejar, en el qual van participar Bea Espejo, María-Milagros Rivera, Margarida Casacuberta, Imma Merino, i Isabel Banal.
  • 2005. El rumor del recuerdo, de Pilar Beltrán Lahoz, amb cartell de l'artista amb la col·laboració de Yugo Minami. Workshop: "Lligam i pèrdua: dos hemisferis en la relació", en el qual van participar Pilar Beltrán Lahoz, Esther Moreno, María-Milagros Rivera i Elena del Rivero.

Una retrospectiva

Entre els mesos de juliol i octubre de 2004, vam fer a la Capella de Sant Nicolau de Girona una mostra retrospectiva completa de les cinc artistes participants fins llavors en la col·lecció: Elena del Rivero, Sílvia Gubern, Mar Arza, Eugènia Balcells i Isabel Banal. La mostra es va titular L'Art de la Relació. Va estar patrocinada per la regidoria de cultura de l'Ajuntament de Girona. Segons la premsa, va ser visitada per més de quinze mil persones.

Les donacions de les artistes

Cadascuna de les artistes creadores d'una instal·lació li dona a Duoda una obra en paper, que va configurant la Col·lecció “La Relació” i passa a formar part del patrimoni de la Universitat de Barcelona. Les obres donades fins ara són:Carta de la Novia (1996), d'Elena del Rivero; Tesoro, de Sílvia Gubern; (presagio), (2003), de Mar Arza; paisajes (2003), de Mar Arza; Brindis, d'Eugènia Balcells; S. T. (de la sèrie Els dies, 2004) d'Isabel Banal.

Pujar ^