Revista DUODA

Publicar a Duoda

Publicar a Duoda

Indicacions generals per publicar a DUODA

 • Els terminis de lliurament són:
  • Pel número que surt a l’abril, el 15 de novembre de l’any anterior.
   • Pel número que surt a l’octubre, el 15 de maig del mateix any.

    • El format del text haurà de seguir les indicacions següents:

     Times New Roman 12, a un espai i mig (1,5) i sense justificar.

     Informació de l’autoria:

    • Nom i cognoms, en negreta i rodona.
    • Institució a la qual pertany l’autora o autor, en rodona.
    • Correu electrònic, en rodona.
    • Identificador ORCID, en rodona.
    • El títol de l’article va en negreta i rodona i en punt i apart (deixant només una línia).
   • Els paràgrafs se separen amb doble espai (deixant dos espais a cada punt i apart).

   • Els textos citats de menys de 6 línies han d’anar entre cometes altes (“ ”), si la cita és més llarga haurà d’anar sagnada (és a dir, el text ha d’anar entrat en relació a la resta de l’article).
   • L’extensió dels textos per a la secció Articles, Tema monogràfic i Ensenyament és de 25.000 caràcters amb espais com a màxim.
    • Cal que el text vagi acompanyat d’una autobiografia d’unes 6 a 10 línies, un resum en castellà d’entre 8 i 10 línies, i 4 o 5 paraules clau de l’article que aniran al final i separades mitjançant guions llargs, en 2 documents adjunts a part.
    • Si la col·laboració és una ressenya, l’extensió de la mateixa serà de 3 o 4 pàgines. La ressenya anirà encapçalada amb la fitxa completa del llibre o treball a ressenyar i el seu preu. El nom i cognoms de l’autora o autor va en la línia superior.
    • Les notes han d’anar al final del text, és a dir, s’ha d’utilitzar la configuració de notes finals.

    Els criteris de citació bibliogràfica:

    • o Per a les notes al final i la bibliografia final, si és que n’hi ha, seguim la normativa del CUB (Criteris de la Universitat de Barcelona). La trobareu en aquest enllaç: https://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=356.

     AVÍS DE DRETS D'AUTORIA

     Les autores i els autors que publiquen a la revista DUODA conserven els drets d’autoria i li atorguen el dret de primera publicació, a partir del qual l’obra serà disponible simultàniament sota una Llicència de Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada (cc-by-nc-nd) que permet compartir-la amb tercers, sempre que aquests en reconeguin l’autoria i la publicació inicial en aquesta revista.

     BASES DE DADES que indexen DUODA

     LATINDEX

     DIALNET

     CARHUS PLUS 2010 (C)

     DICE (C)

     MIAR (4, 342)

     CIRC (C)

     MAL- Moder Language Association Database

     SUMARIS CBUC

     ULRICH’S

     RACO

     DUODA A RACO, (Revistes catalanes amb accés obert)

     La revista DUODA s'incorpora al projecte Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO) de les Universitats catalanes per al accés obert -consulta i descàrrega- dels continguts de les revistes científiques (www.raco.cat). Es penjaran en aquest portal totes les revistes de DUODA.

     Publicació d'originals

     Adreceu-vos a: Comissió de documentació i publicacions de DUODA (duoda3@ub.edu).

Pujar ^