Servei Ub_Oficina de Relacions Internacional ORI_UB

Servei Ub_Oficina de Relacions Internacional ORI_UB
Altres sectors Altres activitats Estand 15

La nostra oficina s’encarrega de la gestió dels Programes de Mobilitat Internacional, d’establir nous convenis i contribueix activament a la internacionalització del centre. 

outgoing.fee@ub.edu

  • Telèfon: +34 93 402 43 26

Instagram: Relacions Internacionals FeeUB (@relacionsinternacionals_fee_ub) 

Cita prèvia: https://www.ub.edu/economiaempresa-internacional/web/en/prior-appointment/

Oportunitats de pràctiques i laborals

El programa Erasmus+ Pràctiques té com a objectiu afavorir la mobilitat dels joves entre els països de la Unió Europea i països associats per a la realització de pràctiques en empreses, centres d’investigació i altres organitzacions d’aquests països, mitjançant el finançament d’aquestes pràctiques a través del Programa Erasmus+