Eleccions sindicals 2024 Personal tècnic, de gestió i administració i serveis

Calendari / Eleccions Sindicals 2024 - Comitè d'Empresa PTGAS-L - UB

Calendari electoral

Calendari electoral: Eleccions 2023 de representants de PDI i PAS a la Junta de Facultat de la Facultat de Dret.
Activitat Data
01 Preavís electoral 01/02/2024
02 Inici del procés electoral
Constitució de la Mesa Electoral Coordinadora
Determinació de la mesa electoral única
Aprovació calendari electoral
04/03/2024
03 Publicació del cens provisional
Inici del período de reclamació del cens
05/03/2024
04 Termini reclamació al cens 05/04/2024
05 Reunió Mesa Electoral Coordinadora:
Resolució de les reclamacions dels cens
Tancament del cens definitiu
Publicació del cens definitiu
08/04/2024
06 Inici de la presentació de candidatures 09/04/2024
07 Finalització termini per a la presentació de candidatures 18/04/2024
08 Reunió Mesa Electoral Coordinadora:
Proclamació provisional de candidatures
Publicació de candidatures provisionals
19/04/2024
09 Reclamacions a la proclamació de candidatures 22/04/2024
10 Reunió Mesa Electoral Coordinadora: Resolució de reclamació de candidatures
Proclamació definitiva de candidatures
Publicació de candidatures definitives
Inici de la campaya electoral
23/04/2024
11 Finalització campanya electoral 06/05/2024
12 Jornada de reflexió 07/05/2024
13 Votació electrónica des del dia 8/5/24 a les 10.00 hores fins a les 10:00 hores del dia 9/5/24. 08/05/2024
14 Finalització de les votacions a les 10.00 h. - Escrutini.
Redacció i publicació d’acta d’escrutini
09/05/2024
15 Presentació de les actes al Departament de Treball 15/05/2024