Eleccions sindicals 2019 Personal docent i investigador i personal d'administració i servei

Comitè d'Empresa del PAS laboral - Eleccions sindicals 2019

Resultats definitius

Una vegada completada la recollida de totes les dades electorals definitives de les diverses meses de les eleccions a la Junta del PAS, i d'acord amb aquests resultats definitius, el nou Comitè d'Empresa del PAS té la composició següent:

Taula 1: Resultats definitius Comitè d'Empresa PAS laboral 2019
Candidatura Vots Representants
CCOO 185 9
CGT 125 6
SomTemporals 89 4
UGT 78 4
Taula 2: Resultats definitius participació Comitè d'Empresa PAS laboral 2019
Índex de participació 38,51 %
Col·legi 1 42,53 %
Col·legi 2 35,60 %
Resultats definitius de les eleccions de 2019 al Comitè d'Empresa del PAS funcionari
Gràfic 1. Resultats definitius de les eleccions de 2019 al Comitè d'Empresa del PAS laboral