Sessions informatives de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut

Edició curs 2021-22

 

14 de juliol de 2021 a les 9 hores (sessió conjunta amb la facultat de Biologia).

Enllaç per accedir a la sessió > https://eu.bbcollab.com/guest/d33251ae8ac442c882a4492b44d8ee9c

Informació de la matrícula dels alumnes de nou accés > https://www.ub.edu/portal/web/medicina-ciencies-salut/graus/-/ensenyament/detallEnsenyament/4917583/21

No es farà sessió informativa prèvia a la matrícula, sinó que s'informarà el mateix dia de la matrícula.

16, 20 i 27 de juliol de 2021 a les 10 hores.

7, 14 i 20 de setembre a les 10 hores.

Informació de la matrícula dels alumnes de nou accés > https://www.ub.edu/portal/web/medicina-ciencies-salut/graus/-/ensenyament/detallEnsenyament/4917593/21

Acte de benvinguda > 9 de setembre a les 12 hores al Paraninf de la facultat.

 

14 de juliol de 2021 a les 15 hores.

Enllaç per accedir a la informació donada a la sessió > informació sessió informativa

 

Informació de la matrícula dels alumnes de nou accés > https://www.ub.edu/portal/web/medicina-ciencies-salut/graus/-/ensenyament/detallEnsenyament/4917553/32

14 de juliol de 2021 a les 15 hores.

Enllaç per accedir a la informació donada a la sessió > informació sessió informativa

 

Informació de la matrícula dels alumnes de nou accés > https://www.ub.edu/portal/web/medicina-ciencies-salut/graus/-/ensenyament/detallEnsenyament/4917553/32

Acte de benvinguda > 10 de setembre a les 10 hores al Paraninf de la facultat.

 

14 de juliol de 2021 a les 17 hores.

Enllaç per accedir a la sessió > https://eu.bbcollab.com/guest/a084a4469a724b019622dbdc11376dda

Informació de la matrícula dels alumnes de nou accés > https://www.ub.edu/portal/web/medicina-ciencies-salut/graus/-/ensenyament/detallEnsenyament/4798347/21

 

 

No es farà sessió informativa prèvia a la matrícula, sinó que s'informarà el mateix dia de la matrícula.

15, 20 i 29 de juliol de 2021 a les 10 hores.

7, 14 i 20 de setembre a les 10 hores.

Informació de la matrícula dels alumnes de nou accés > https://www.ub.edu/portal/web/medicina-ciencies-salut/graus/-/ensenyament/detallEnsenyament/4798347/21

Acte de benvinguda > 16 de setembre a les 9 hores al Paraninf de la facultat.

 

16 de juliol de 2021 a les 9 hores.

Enllaç per accedir a la sessió > https://eu.bbcollab.com/guest/e91b4023bb2a4aa5b54ef69c358927e6

Informació de la matrícula dels alumnes de nou accés > https://www.ub.edu/portal/web/medicina-ciencies-salut/graus/-/ensenyament/detallEnsenyament/4917563/32

15 de juliol de 2021 a les 10.30 hores.

Enllaç per accedir a la sessió > https://eu.bbcollab.com/guest/2f9ea3d442c547cb8ca9c17a4462b5b2

Informació de la matrícula dels alumnes de nou accés > https://www.ub.edu/portal/web/medicina-ciencies-salut/graus/-/ensenyament/detallEnsenyament/4917573/32

Campus Clínic August Pi i Sunyer
Carrer Casanova, 143
08036 Barcelona

Campus de Bellvitge
Aulari de Bellvitge
Carrer Feixa Llarga, s/n
08907 Hospitalet de Llobregat