Enginyeria Biomèdica

Informació de matrícula curs 2024-2025

És important que consulteu la documentació necessària per a la matrícula.

Heu de tenir en compte que els crèdits convalidats no computen a efectes de sol·licitud de beca

El fet de no matricular-se en la data corresponent suposa la RENÚNCIA de l’adjudicació de la plaça.

Alumnat

Dies i horari

Lloc

Ordre matrícula

Alumnat 1r curs Nou ingrés: JULIOL (Admesos en primera preferència)

Matrícula :

15/07/2024

des de les 10:00:00 fins les 13:00:00


Online

 

consulteu llistat

Reclamacions i Assignació definitiva

17/07/2024 

des de les 10:00:00 fins les 13:00:00

Online

consulteu llistat

Alumnat 1r curs Nou ingrés: JULIOL (2a assignació)

Matrícula :

24/07/2024

des de les 10:00 fins les 13:00

 

Online

 

consulteu llistat

Alumnat 1r curs Nou ingrés: setembre

Reclamacions, 2a assignació i 3a assignació

06/09/2024

des de les 10:00:00 fins les 13:00:00

 

Online

 

consulteu llistat

4a assignació

13/09/2024

des de les 10:00:00 fins les 13:00:00

 

Online

 

 consulteu llistat

5a reassignació

19/09/2024

des de les 10:00:00 fins les 13:00:00

 

Online

 

Disponible properament

Alumnat 2n3r i 4rt curs

Matrícula :

03/09/2024

Des de qualsevol ordinador amb accés a Internet (a partir del dia assignat amb horari ininterromput)

 

Els alumnes amb assignatures pendents, per al setembre, podran realitzar la matrícula quan tinguin totes les assignatures qualificades a mitjans de setembre (pendent dates matrícula). També podran matricular-se de les assignatures optatives amb vacants.

 

       
 

El dimarts, dia 10 de juny de 2014, davant dels alumnes de la Comissió d'optatives de la Facultat, es va establir que el criteri de l'elecció de les assignatures optatives per aquest grau sigui: L'alumne amb més crèdits superats i nota mitja ponderada més alta, la del primer alumne a partir del qual començarà la preinscripció i/o matrícula de les assignatures optatives.

 

Alumnat d'intercanvi ERASMUS i SICUE que que vénen de fora

Matrícula:

L'oficina Erasmus atendrà als alumnes i les matrícules s'introduiran de forma interna a la Secretaria de la Facultat.

Alumnat de trasllat, convalidació, adaptació i altres incidències

Matrícula :

A partir del 01/09/2024

CITA PRÈVIA

Modificacions de matrícula

(termini establert pel centre)

Termini: 7 dies naturals des de la formalització de la matrícula, durant els quals els alumnes podran modificar assignatures de primer o de segon semestre, amb la regularització de rebuts que correspongui.

Consulteu Normativa

Formulari

Convocatòria extraordinària fi de carrera (CONVOCATÒRIA DE FEBRER) CLÍNIC

Sol·licitud convocatòria extraordinària de febrer

15/11/2024

CITA PRÈVIA
Enviar aquest imprès de sol·licitud a:

secretariamedicina@ub.edu

Convocatòria extraordinària fi de carrera (CONVOCATÒRIA DE JUNY) CLÍNIC

Sol·licitud convocatòria extraordinària de juny

14/03/2025

CITA PRÈVIA

ACTE DE BENVINGUDA NOUS ALUMNES: A DETERMINAR