Facultat de Dret

La Facultat de Dret forma part del Campus Diagonal - Portal del Coneixement i ofereix 5 ensenyaments de grau i la possibilitat de cursar 5 dobles graus, a més de màsters universitaris, màsters i postgraus propis, i programes de doctorat.