Història de l'Art

Un grau que et donarà els coneixements per comprendre amb detall les manifestacions artístiques de diverses cultures al llarg de la història. Desenvoluparàs habilitats com l’esperit analític i crític, així com la sensibilitat artística i la preparació de projectes.
Història de l'Art
Crèdits ECTS
240
Branca del coneixement
Arts i Humanitats
Nota de tall de 2022
5,000 (primera assignació)
5,000 (última assignació)