Universitat de Barcelona

Grau en Història de l'Art

Presentació

exposició - Història de l

El grau d’Història de l’Art entén la disciplina, que és l’essència de la titulació, com una disciplina científica i humanística.

Al mateix temps, el grau es concep també com un ensenyament professionalitzador que està atent a la demanda social. Per això, la titulació pretén donar a l’estudiant una formació completa, versàtil, generalista i alhora profunda i crítica, que s’adapti als canvis constants de la societat i al mercat de treball, tot mantenint les exigències del rigor científic inherents a una titulació superior universitària.

Els objectius del grau d’Història de l’Art de la Universitat de Barcelona s’han dissenyat a partir de l’evolució de la mateixa disciplina científica, la història de l’art, i de les demandes socials de coneixement que cada cop més es relacionen amb els temes de conservació i gestió del patrimoni historicoartístic, amb la museologia i la pràctica d’exposicions d’art i cultura, i amb les activitats relacionades amb el mercat artístic.

Dades bàsiques

Branca de coneixementArt i Humanitats
Crèdits240
Modalitat de docència

presencial

Places

170 (sense comptar doble titulació)

Notes de tall

5,000 (juliol 2022, inici procés, via PAU i FP)

Idioma de docència

català (83,2%), castellà (16%), anglès (0,8%)

Preu orientatiu per crèdit17,69 €
Cap d'estudisANTONI CONEJO DA PENA
Comparteix-ho: