Grup de Recerca de Geobotànica i Cartografia de la Vegetació
català castellano english
CARTOGRAFIA DE LA VEGETACIÓ DE CATALUNYA 1:50.000


La sèrie del Mapa de vegetació de Catalunya a escala 1:50.000 es va iniciar l'any 1983 amb la publicació del full 295 (Banyoles). D'aleshores ençà, i sota la coordinació del Grup de Geobotànica i Cartografia de la Vegetació de la Universitat de Barcelona, l'edició dels mapes ha passat per diferents etapes, fins que l'any 2016 es va completar definitivament l'aixecament dels fulls (segons el tall 1:50.000 de l'Institut Geogràfic i Geològic de Catalunya), amb el finançament del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i de l'Institut d'Estudis Catalans.

Més recentment, l'any 2018, es va culminar la unió en un sol document cartogràfic de tota la sèrie. Aquest projecte de fusió ha comportat la unificació de les llegendes originals, l’establiment de solucions de continuïtat en les àrees de contacte dels mapes originals, i l’homogeneïtzació dels criteris generals d’interpretació de les unitats de vegetació presents al territori. Els responsables dels canvis que s’hagin produït, així com de l’edició són Empar Carrillo, Albert Ferré, Estela Illa i Arnau Mercadé.


Mapa de vegetació de Catalunya a escala 1:50.000, versió unificada

Les especificacions d'aquesta cartografia, així com el llistat d'unitats de les llegendes de vegetació actual, potencial i fisiognomia es poden consultar en aquest document metodològic. Per fer més aplicable aquesta informació a la gestió hem incorporat a la base de dades del mapa diferents atributs que informen tant de valors que són propis de manera intrínseca de cada unitat de vegetació com d’altres que van lligats a la seva gestió, o bé que serveixen per avaluar la distribució i l'estructura en el paisatge d’aquestes unitats.

Per referir-se a aquesta versió del mapa cal fer-ho com: Carrillo, E.; Ferré, A.; Illa, E.; Mercadé, A. (editors) 2018. Mapa de vegetació de Catalunya, E. 1:50.000. Universitat de Barcelona.


Descàrrega del mapa
[shape, dàtum ETRS89 (234 Mb)]
Figura per a impressió (veg. potencial)
[JPEG (117 Mb)]Mapa de vegetació de Catalunya a escala 1:50.000, fulls originals

Cada full té uns autors, coordinador i editors propis. Només una part d’aquests fulls està publicada en paper, però tots estan disponibles en format digital. El grup d'autors dels diferents fulls està format per: Josep Manel Álvarez de la Campa, Efrem Batriu, Enric Bisbe, Oriol de Bolòs, Jordi Carreras, Empar Carrillo, Carme Casas, Josep Antoni Conesa, Antoni Curcó, Albert Ferré, Joan Font, Xavier Font, Josep Gesti, Moisès Guardiola, Estela Illa, Miquel Jover, Roger Lapeña, Ramon Maria Masalles, Gabriel Mercadal, Arnau Mercadé, Xavier Monje, Josep Maria Ninot, Joan Pedrol, Aaron Pérez-Haase, David Pérez-Prieto, Joan Pino, Rafael V. Quadrada, Andreu Salvat, Ignasi Soriano, Josep Vigo, Lluís Vilar i Xavier Viñas.

SEMHAVEG - Servidor de mapes d'hàbitats i de vegetació
Grup de Recerca de Geobotànica i Cartografia de la Vegetació
Universitat de Barcelona. Facultat de Biologia
Avinguda Diagonal, 643. 08028 Barcelona
Tel.:934 021 476 - Fax: 934 112 842
jninot@ub.edu