Grup de Recerca de Geobotànica i Cartografia de la Vegetació
català castellano english
PROJECT: Assistència tècnica per a l'elaboració de nova informació i correccions de 2 volums del manual dels hàbitats de Catalunya (III i VIII)

2017
Departament de Territori i Sostenibilitat, Generalitat de Catalunya
Carreras Raurell, Jordi (IP). Ferré Codina, Albert.


Research field:
Ecology of plant communities
Vegetation mapping


Project results:

Carreras, J.; Ferré, A.; Vigo, J.; Cambra, J.; Carrillo, E.; Curcó, A.; Gesti. J.; Guardiola, M.; Salvat, A.; Vilar, L. 2018
Manual dels hàbitats de Catalunya. Volum III. 2 Aigües continentals. Edició revisada 2017.
Departament de Territori i Sostenibilitat, Generalitat de Catalunya. Barcelona, 170 pp.
+ information    
Carreras, J.; Ferré, A.; Vigo, J.; Guardiola, M.; Masalles, R.M.; Ninot, J.M.; Salvat, A. 2018
Manual dels hàbitats de Catalunya. Volum VIII. 8 Terres agrícoles i àrees antròpiques. Edició revisada 2017.
Departament de Territori i Sostenibilitat, Generalitat de Catalunya. Barcelona, 182 pp.
+ information    
Grup de Recerca de Geobotànica i Cartografia de la Vegetació
Universitat de Barcelona. Facultat de Biologia
Avinguda Diagonal, 643. 08028 Barcelona
Tel.:934 021 476 - Fax: 934 112 842
jninot@ub.edu