Grup de Recerca de Geobotànica i Cartografia de la Vegetació
català castellano english
PROJECT: Conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i la Universitat de Barcelona per a la redacció del manual de gestió dels alzinars: flora i vegetació

2006
Diputació de Barcelona
Carreras Raurell, Jordi (IP). Ferré Codina, Albert.


Research field:
Floristics and Taxonomy
Ecology of plant communities
Vegetation mapping


Project results:

Gràcia, M.; Ordóñez, J.L. (eds.); Carreras, J.; Ferré, A.; etc. 2009
Els alzinars. Manuals de gestió d’hàbitats.
Diputació de Barcelona i Obra Social "la Caixa". Barcelona. 181 pp.
[info]
Grup de Recerca de Geobotànica i Cartografia de la Vegetació
Universitat de Barcelona. Facultat de Biologia
Avinguda Diagonal, 643. 08028 Barcelona
Tel.:934 021 476 - Fax: 934 112 842
jninot@ub.edu