Grup de Recerca de Geobotànica i Cartografia de la Vegetació
català castellano english
PROJECT: Segona fase d'actualització i aplicació cartogràfica a Catalunya dels treballs de valoració del Patrimoni Natural

2005
Barcelona Regional & CREAF
Carreras Raurell, Jordi (IP). Ferré Codina, Albert.


Research field:
Vegetation mapping


Project results:

Marull, J.; Pino, J.; Carreras, J.; Ferré, A.; Cordobilla, M.J.; Llinàs, J.; Rodà, F.; Carrillo, E.; Ninot, J.M. 2005
Primera proposta d’índex de valor del patrimoni natural de Catalunya (IVPN), una eina cartogràfica per a l’avaluació ambiental estratègica.
Butlletí de la Institució Catalana d'Història Natural 72: 115-138.
+ information    
Grup de Recerca de Geobotànica i Cartografia de la Vegetació
Universitat de Barcelona. Facultat de Biologia
Avinguda Diagonal, 643. 08028 Barcelona
Tel.:934 021 476 - Fax: 934 112 842
jninot@ub.edu