El mapa sonor interactiu “Ecos de Doñana: cartografia sonora d’un conflicte socioecològic” va ser realitzat com a fruit del projecte de recerca “Origins of Scarcity” per Natalia Buier, postdoctoranda Marie Curie (2021-2023) del GER i membre del projecte (2021 -2024) “Aliments valuosos, treballadors essencials, persones vulnerables i respostes socials davant la crisi: sistemes d’aprovisionament alimentari a la pandèmia de covid-19” (FOOD-Pan), Ministeri de Ciència i Innovació, PID2020-114317GB-I00.

“Ecos de Doñana” és un subprojecte d’ORIGINSOFSCARCITY i consisteix en una cartografia multimèdia interactiva que explora el paisatge sonor del sistema socioecològic de Doñana. El mapa combina elements visuals i acústics amb l’objectiu d’oferir una representació holística de la regió de Doñana. Considerar Doñana com un espai sonor té una funció heurística; L’objectiu final no és descriure l’entorn acústic sinó resistir representacions unilaterals més àmplies de l’espai mitjançant el recurs al so. El so proporciona una manera d’identificar processos i actors més enllà de les representacions hegemòniques.

https://originsofscarcity.com/

Idea original: Natalia Buier & Lucas Barrero.

Il·lustració del mapa: Lucía Valdés Arbolí.

Àudio: Lucas Barrero, La Mar d’Onuba, Pepa Suárez.

Fotografies: Lucas Barrero, Pepa Suárez.

Programació del mapa: Diego Horrillo.

 

 

 

 

“Ecos de Doñana: cartografia sonora d’un conflicte socioecològic” ha estat possible gràcies al finançament rebut a través del projecte individual Marie Sklodowska-Curie. núm. 890611, convocatòria H2020-MSCA-IF-2019).