Grup de recerca en Governs i Mercats

Universitat de Barcelona
Facultat d’Economia i Empresa
Departament de Econometria Estadística i Economia Aplicada
Grup de recerca en Governs i Mercats. Torre 6, planta 3.
John-Maynard Keynes 1-11.
08034 Barcelona
Telèfon: (+34) 93 402 19 43


You can also contact us using the following contact form: