Categories
Notícies

Segon període de preinscripció màster #histmedUB

El màster d’Història i identitats en el Mediterrani Occidental (segles XV-XIX) obre, fins el 20 de juny, el seu segon període de preinscripció per al proper curs 2024-2025, que arrencarà l’onzena promoció de la titulació. Es tracta d’una oferta formativa que, novament, es durà a terme simultàniament des de les universitats de Barcelona, Alacant, Jaume I de Castelló i València. El màster, encara que interuniversitari, es cursa i matricula a la Universitat de Barcelona. S’adreça especialment a un perfil de graduats en Història, Història de l’Art, Antropologia, Arqueologia, Geografia, però també a titulats en d’altres disciplines.

El màster interuniversitari “Història i identitats en el Mediterrani Occidental (segles XV-XIX)” ofereix totes les eines per formar especialistes en l’estudi de l’evolució històrica i la configuració de les identitats de les societats del Mediterrani Occidental durant l’Edat Moderna.

La titulació s’orienta principalment cap a la recerca, ja que el títol suposa la via d’accés al doctorat. Però al mateix temps té una clara utilitat professionalitzadora en altres sectors més amplis com l’ensenyament, l’arxivística, la museografia, el món editorial, la gestió de la cultura i el patrimoni o la gestió de la interculturalitat. Aquests últims sectors resulten molt significatius en el context actual, polític i cultural, de relacions de la Unió Europea amb el món mediterrani i el Magrib.

Podeu accedir a la plana web del màster i realitzar la vostra preinscripció a través del següent enllaç: https://web.ub.edu/ca/web/estudis/w/masteruniversitari-M2706