Postgraus

Presentem en aquest apartat tots els continguts dels postgraus generats des del nostre equip d'investigació, que van significar un gran avanç en el coneixement sobre el que seria posteriormnt una de les línies d'investigació dels nostres projectes I+D (Ministeri) i SGR (Generalitat de Catalunya).