Presentació


L'equip de recerca Imarte inicia la seva participació en projectes competitius l'any 2000, permetent crear varies línies d'investigació que prenen com a base les produccions artístiques, per analitzar els canvis de sentit i influències de les tecnologies digitals en els seus processos. La investigació artística avui estableix un codi compartit que no es limita a un sol model sinó que implica un espai dinàmic en què intervenen diferents metodologies, contribuint així a l'acumulació de coneixement. En el context de l'art contemporani sorgeixen debats que plantegen reptes importants sobre els canvis que s'esdevenen en les noves formes de les pràctiques artístiques. Això ens ha portat a analitzar noves eines, metodologies i idees que com a estratègies creatives han obert les següents línies de recerca:

Prospeccions binàries. (2000-2003) Produccions artístiques, art tecnologia i impressió.
Prospeccions binàries2. (2003-2006) Produccions artístiques, art tecnologia i impressió.
Impressió expandida. (2007-2009) Art i impressió, la repercussió dels mitjans digitals en el context de l'Art Imprès.
Metamètode. (2010-2013) Metodologíes compartides i processos artístics a la societat del coneixement.
Metamètode2. (2013-2015) Metodologies compartides en processos de recerca i noves pràctiques artístiques.
IN>TRA. (2016-2019) La pràctica artística col·laborativa com a model d'experiència: Noves formes i prototips en els processos de recerca.
IN>TRA2. (2019-2021) La lectura com a pràctica artística: nous models de decodificació creativa
MUSAE (2022-2025). HORIZON EU. Una fàbrica centrada en l'ésser humà per a un futur desenvolupament tecnològic sostenible impulsat per les arts. 
SGR 01090
  IMARTE. Investigació en processos artístics i noves tecnologies. Coordinador: Eloi Puig.
CUERPOS CONECTADOS (2021-2024) Nous processos de creació i difusió de les pràctiques artístiques identitàries en la no-presencialitat.

Contacte

Facultat de Belles Arts

Universitat de Barcelona

Pau Gargallo, 4

08028 Barcelona

Tel.: 934 034 060