Beca Supramolecular Systems in Nanobiomedicine a Convocatòria de Beques Màster+UB

En el marc del Programa Màster+ UB de captació d’estudiants per a cursar un màster universitari i incentivar vocacions científiques en el sí d’un grup de recerca. Curs 2021/2022  (CODI 2021.2), (Beca Màster + UB) the Group of Supramolecular Systems in Nanobiomedicine ofereix una beca: 2021.2.FFAR.3

Propostes TFM al grup

Sol·licitud: LINK

Termini:  12/07/2021

La convocatòria porta associats uns ajuts complementaris finançats pel Banc de Santander. Les persones que vulguin obtenir aquest ajut hauran d’omplir el formulari web del  Banc de Santander

Menú