Genomics, Proteomics and Plant Metabolomics

Departament Biologia, Sanitat i Medi Ambient i Departament Bioquímica i Fisiologia, Facultat Farmàcia i Ciències de l'Alimentació
Àrees de recerca: NanoBio
Menú