Grup de Malalties Conformacionals

Departament Farmàcia i Tecn. Farmacèut. i Fisicoquímica, Facultat Farmàcia i Ciències de l'Alimentació
Àrees de recerca: NanoPharmaMed
Menú