Group of Magnetic Nanomaterials

Departament Física de la Matèria Condensada, Facultat Física
Àrees de recerca: NanoMagnetics, NanoMet, NanoPhotoElectro
Menú