Grup de Pèptids i Proteïnes: Estudis Fisicoquímics

Departament Farmàcia i Tecn. Farmacèut. i Fisicoquímica, Facultat Farmàcia i Ciències de l'Alimentació)
Àrees de recerca: NanoBio
Menú