Grup d’interaccions magnètiques i Magnetisme molecular

Departament Química Inorgànica i Orgànica, Facultat Química
Àrees de recerca: NanoMagnetics
Menú