Llibre Blanc de les Nanotecnologies

Categories: Divulgació, Notícies

Libro blanco de las nanotecnologías. Una visión ético-social ante los avances de la nanociencia y la nanotecnología (Aranzadi, 2021).

Aquest llibre ha estat coordinat per investigadors de la Universitat de Barcelona, a través dels Centres Científics i Tecnològics (CCiTUB) i l’Institut de Nanociència i Nanotecnologia de la UB (IN²UB), i la Societat Catalana de Nanociència i Nanotecnologia. Es tracta d’un document de posicionament sobre el camp multidisciplinari de les nanotecnologies i la seva repercussió en aspectes ètics, socials, legislatius, econòmics i educatius.

Font: Notícies UB

Menú