Dret d’informació relatiu al tractament de dades personals

Responsable del tractament

Secretaria General de la Universitat de Barcelona

Gran Via de les Corts Catalanes, 585, 08007 Barcelona

secretaria.general@ub.edu

Finalitat del tractament

Gestionar la consulta formulada.

Base jurídica

És el consentiment, que podeu revocar en qualsevol moment sense que tingui efectes retroactius.

Termini de conservació de les dades

Es conservaran durant el temps necessari per complir la finalitat per la qual van ser recollides i per determinar les possibles responsabilitats que se’n poguessin derivar.

Destinataris

La destinatària de les dades és la mateixa universitat i, si n’hi ha, els encarregats de tractament. No es preveu la cessió de dades a tercers, tret que sigui obligació legal.

Drets de les persones

Podeu accedir a les vostres dades, sol·licitar-ne la rectificació, la supressió, l’oposició, la portabilitat o la limitació, mitjançant un escrit adreçat a la Secretaria General de la Universitat de Barcelona per correu postal (Gran Via de les Corts Catalanes, 585, 08007 Barcelona), o per correu electrònic (secretaria.general@ub.edu). Cal que hi adjunteu una fotocòpia del DNI o d’un altre document vàlid que us identifiqui.

Delegat de protecció de dades

Si considereu que els vostres drets no s’han atès adequadament podeu comunicar-ho al delegat de protecció de dades de la Universitat de Barcelona per correu postal (Gran Via de les Corts Catalanes, 585, 08007 Barcelona) o per correu electrònic (protecciodedades@ub.edu).

Autoritat de control

També podeu presentar una reclamació davant de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

 

 

 

Menú