Recursos Educatius

Categories: Divulgació

A continuació  us compartim els vídeos realitzats per un estudiant durant el seu Treball Final de Grau (TFG) a la Facultat de Química, sobre la sobre la nanociència i la nanotecnologia. Es tracta de tres vídeo curts, eleborats per l’estudiant de TFG i adreçat a alumnes d’ESO per explicar què és la nanotecnologia, per a què serveix i alguns altres aspectes d’aquest camp.

VIDEO 1: INTRODUCTION AND HISTORY
https://www.youtube.com/watch?v=-tzQfW7o17A&feature=youtu.be

VIDEO 2: APPLICATIONS
https://www.youtube.com/watch?v=uoTWRDXGNm8

VIDEO 3: MORAL DEBATE
https://www.youtube.com/watch?v=CXeTxqrnPWc

Més informació al Dipòsit UB

Tutors del TFG: Dra. Caballero Hernández, Ana Belén i Dr. Padilla Sánchez, José Antonio (personal investigador a l’IN²UB)

Menú