Esport Inclusiu

A més de contribuir a la salut física, la pràctica de l’esport fomenta el desenvolupament psicosocial i motriu de les persones: millora la confiança, l’autoestima, l’assumpció de responsabilitats i les habilitats de treball en equip.

Si deixem de banda l’esport competitiu i ens centrem en jocs motors cooperatius, l’activitat esportiva promou la interrelació, la comunicació i la socialització entre persones. I, si l’activitat es comparteix entre grups culturalment diferents, facilita el coneixement i la comprensió mútua fins al punt que pot afavorir la inclusió social.

Des del 1994, la Universitat de Barcelona impulsa la metodologia de les Trobades Socioesportives, que s’ha concretat en experiències de trencament de prejudicis, canvi d’actituds i promoció de la inclusió social a Barcelona i arreu.

Les Trobades Socioesportives

 

Les Trobades Socioesportives són un model consolidat d’intervenció socioeducativa que busca facilitar la comunicació i socialització d’un grup de persones en situació o risc d’exclusió social en interactuar amb estudiants d’universitat.

En les Trobades, s’organitzen grups paritaris entre ambdós col·lectius, que comparteixen la pràctica de jocs motors com a companys i companyes de joc. Així, es crea una situació d’igualtat que afavoreix que la interrelació social es produeixi de forma espontània i amb naturalitat. A més, els i les estudiants d’universitat tenen l’opció d’apropar-se a una realitat social de molt difícil accés.

L’activitat va néixer el 1994 i s’ha anat impulsant de forma col·legiada entre la Facultat d’Educació de la Universitat de Barcelona, la Secretaria de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima de la Generalitat de Catalunya, la Federació Salut Mental Catalunya i entitats representatives de joves en situació de dificultat social, en col·laboració amb la Fundació Solidaritat UB.

Amb els anys, persones privades de llibertat, persones amb problemàtica de salut mental, joves en situació de dificultat social i estudiants d’universitat s’han beneficiat d’aquestes trobades que promouen la inclusió social.

S’han establert, també, col·laboracions amb universitats d’altres països, com ara Nicaragua, Cuba, Grècia, Tunísia…

Finalitat de les Trobades

 

Com a model d’intervenció socioeducativa, les Trobades Socioesportives responen a tres finalitats principals:

 

  • analitzar, de manera crítica i constructiva, la situació de les persones en situació o risc d’exclusió social i construir un marc de reflexió sobre els drets humans i l’enfocament positiu i constructiu encarat a la inclusió social.
  • permetre que els i les estudiants d’universitat (facultat d’Educació) aprenguin a dissenyar i posar en pràctica jornades de socialització a través de l’Educació Física (el joc motor cooperatiu), en les quals interactuïn amb les persones en situació o risc d’exclusió social, col·laborant així en el seu procés de socialització.
  • facilitar que les persones en situació o risc d’exclusió social puguin adquirir competències prosocials, establir relacions horitzontals amb estudiants d’universitat i augmentar l’autoestima i el nivell d’assumpció de responsabilitats, adoptant un rol proactiu en l’organització de les trobades.

Justificació de les Trobades

 

Tenim sectors de la població amb determinades condicions socioeconòmiques, culturals i professionals especialment vulnerables, és a dir, susceptibles de veure’s afectats per una situació determinada, amb escasses possibilitats d’escapada. Conscient d’aquesta situació, la universitat no pot quedar al marge entre el dilema de què “es coneix” i de què “es fa” en realitat.

Perquè una realitat sigui susceptible de canvi, a més d’analitzar-la en profunditat, requereix la predisposició i implicació dels grups que tinguin la capacitat de modificar-ne situacions que generen desigualtat d’oportunitats. Així mateix, és imprescindible generar espais de participació a partir de metodologies que trenquin obstacles per a la inclusió social.

La formació i el compromís social de la universitat han contribuït durant tots aquests anys a perfilar i consolidar un programa d’intervenció socioeducativa al voltant de tres eixos: la formació, l’acció i la investigació.

La formació:

Trencar estigmes, prejudicis, estereotips i posar-se en situació d’igualtat amb altres persones que són part de la nostra societat és el resultat d’un aprenentatge, un esforç i un saber compartir.

Les Trobades Socioesportives formen part, des de fa anys, de les anomenades “noves tendències en la formació universitària”, formació que es concreta en projectes que es traslladen fora de les aules o dels espais universitaris.

L’acció:

El compromís en l’acció permet apropar-se a realitats socials allunyades del dia a dia de molts ciutadans i ciutadanes.

Es creen grups paritaris entre ambdós col·lectius, construint i creant junts nous espais d’aprenentatge i de construcció del saber; utilitzant el joc motor com a mitjà d’interacció i socialització, facilitant interaccions i promovent el treball col·laboratiu i la creació conjunta.

La investigació:

Des del seu inici, les Trobades Socioesportives es plantegen promoure no només el desenvolupament docent, sinó també el desenvolupament investigador i la transferència de coneixement, tant de la universitat com de l’entitat participant.

La investigació en el programa de les Trobades Socioesportives contempla la investigació disciplinària, la investigació metodològica i la investigació orientada a la millora de la qualitat de vida i a la inclusió social.

Les Trobades Socioesportives, durant la seva trajectòria, han treballat per enfortir el compromís i la qualitat tant en l’àmbit local (realitats properes) com en l’internacional (programes europeus i programes de cooperació).

Skip to content