Enquestes

  • Enquestes d'alumnat (GTR)
    • Enquesta d'opinió sobre graus i màsters universitaris
    • Enquesta sobre serveis, activitats i instal·lacions de la UB