Enquestes de satisfacció de titulats i titulades

L'enquesta de satisfacció de titulats i titulades de graus i màsters universitaris, recull l'opinió dels recent titulats sobre els estudis cursats a la Universitat de Barcelona. El conjunt de preguntes és comú a tots els graduats del sistema universitari català i permet obtenir resultats comparables entre universitats i estudis.


 


Edició 2023. Resultats