Informació

Aquest procediment permet presentar instàncies al registre general de la Universitat de Barcelona, en relació amb aquelles qüestions per a les què no hi hagi sol·licitud o procediment telemàtic específic. Si voleu més informació, podeu consultar aquesta pàgina.