Informació

Aquest procediment permet presentar instàncies al registre general de la Universitat de Barcelona, en relació amb aquelles qüestions per a les què no hi hagi sol·licitud o procediment telemàtic específic. Si voleu més informació, podeu consultar aquesta pàgina.

Identificació

Hi ha dues vies d'accés al formulari electrònic segons el perfil de l'usuari:
- Col·lectius UB. L'accés es fa amb l'autenticació UB. No necessita signatura.
- Externs. Els usuaris externs s'han d'identificar amb un dels sistemes següents: certificat digital reconegut, idCAT Mòbil o Cl@ve.