Informació

Aquest procediment permet presentar instàncies al registre general de la Universitat de Barcelona, en relació amb aquelles qüestions per a les què no hi hagi sol·licitud o procediment telemàtic específic. Si voleu més informació, podeu consultar aquesta pàgina.

Identificació

Hi ha tres vies d'accés al formulari electrònic, segons el perfil d'usuari:
- Amb credencials UB. El tràmit es fa amb credencials UB.No necessita signatura.
- Amb certificat digital. El tràmit es fa amb qualsevol certificat electrònic emès per un prestador de certificat autoritzat (idCAT, DNI electrònic, FNMT, etc.) o qualsevol altre sistema admès per l'integrador de serveis d'identitat digital VÀLid (idCAT Mòbil, Cl@ve, etc.).
- Sense certificat digital. Exclusiu per a persones no residents a l'Estat espanyol i que no estan en disposició d'obtenir un certificat digital. El tràmit es fa a través d'un registre d'identificació de persones propi de la UB.