Instāncia genčrica

Instància genèrica

Segons la Llei 39/2015 de l'1 d'octubre, la relació administrativa entre els ciutadans i l'Administració es pot inciar d'ofici o a petició de la persona interessada (art. 53). La Universitat de Barcelona, per tant, ha habilitat aquest sistema perquè qualsevol persona pugui iniciar el tràmit per escrit.

Descripció

Aquest procediment permet als ciutadans presentar instàncies al registre general de la Universitat de Barcelona, en relació amb aquelles qüestions per a les quals no hi ha una sol·licitud o un procediment telemàtic.

Qui pot presentar una instància

Qualsevol persona pot fer-ne ús.

Observacions

Es pot fer servir aquest procediment telemàtic sempre i que no hi hagi un formulari específic per al tràmit que es vol fer. Es recorda que si hi ha un formulari específic, la instància genèrica es pot desestimar per defecte de forma. Procediments telemātics actuals.

Temps de resposta

El temps de resolució de la petició depèn del procediment a què faci referència.

Calendari

Cada seu electrònica pot determinar els dies que es consideren inhàbils als efectes de còmput de terminis. Consulteu el nostre calendari de dies inhābils.

Requisits

Per tal de poder enviar la sol·licitud i registrar-la s'ha de signar electrònicament amb un certificat digital reconegut. En cas de no disposar de cap certificat, es pot imprimir el document i registrar-lo en qualsevol de les oficines del registre general de la Universitat de Barcelona, o enviar-lo per correu postal certificat.

  • Universitat de Barcelona - Administraciķ electrōnica
  • adreça electrònica
  • Última actualitzaciķ: 13-06-2019