Instància genèrica

Instància genèrica

D’acord amb l’article 53 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, la relació administrativa entre els ciutadans i l’Administració es pot iniciar d’ofici o a petició de la persona interessada. La Universitat de Barcelona, per tant, ha habilitat aquest sistema perquè qualsevol persona pugui iniciar el tràmit per escrit.


Descripció

Aquest procediment permet als ciutadans presentar instàncies al registre general de la Universitat de Barcelona per a aquelles qüestions per a les quals no hi ha una sol·licitud o un procediment telemàtic específic.

Qualsevol persona pot fer-ne ús.

  • La comunitat universitària (PDI, PAS i estudiants) hi accedeix amb l’autenticació UB.
  • Els usuaris externs necessiten un certificat digital reconegut, Cl@ve o idCAT Mòbil.


Requisits

Per poder enviar la sol·licitud i registrar-la, s’ha de signar electrònicament amb un certificat digital reconegut.

  • Obtenció del certificat Cl@ve.
  • Obtenció del certificat idCAT Mòbil (guia en línia per a l’obtenció i l’ús en tràmits UB).

En cas de no disposar de cap certificat, es pot imprimir el document i registrar-lo a qualsevol de les oficines del registre general de la Universitat de Barcelona, o enviar-lo per correu postal certificat.


Observacions

Es pot fer servir aquest procediment telemàtic sempre que no hi hagi un formulari específic per al tràmit en qüestió. Si hi ha un formulari específic, la instància genèrica es pot desestimar per defecte de forma. Us recomanem, doncs, que abans consulteu el catàleg dels procediments telemàtics actuals.

En la sol·licitud es poden adjuntar fins a deu fitxers, en format de PDF, i no poden sobrepassar els 2 MB en total. Si us cal comprimir la documentació, abans de seguir amb el tràmit, consulteu la informació relacionada.


Temps de resposta

El temps de resolució de la petició depèn del procediment corresponent.


Calendari

Cada seu electrònica pot determinar els dies que es consideren inhàbils a l’efecte de còmput de terminis. Consulteu el calendari de dies inhàbils de la Universitat de Barcelona.

  • Universitat de Barcelona. Administració Electrònica i Identificació Corporativa
  • Contacte
  • Última actualització: 13-05-2021