Instància genèrica

Instància genèrica

D’acord amb l’article 53 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, la relació administrativa entre els ciutadans i l’Administració es pot iniciar d’ofici o a petició de la persona interessada. La Universitat de Barcelona, per tant, ha habilitat aquest sistema perquè qualsevol persona pugui iniciar el tràmit per escrit.


Descripció

Aquest procediment permet als ciutadans presentar instàncies al registre general de la Universitat de Barcelona, en relació amb aquelles qüestions per a les quals no hi ha una sol·licitud o un procediment telemàtic.


Qui pot presentar una instància

Qualsevol persona pot fer-ne ús.

  • La comunitat universitària (PDI, PAS i estudiants) hi accedeix amb l’autenticació UB.
  • Els usuaris externs necessiten un certificat digital reconegut, Cl@ve o idCAT Mòbil. Consulteu els requisits.


Requisits

Per poder enviar la sol·licitud i registrar-la, s’ha de signar electrònicament amb un certificat digital reconegut.

  • Obtenció Cl@ve.
  • Obtenció idCAT Mòbil (guia en línia per a l’obtenció i l’ús en tràmits UB).

En cas de no disposar de cap certificat, es pot imprimir el document i registrar-lo a qualsevol de les oficines del registre general de la Universitat de Barcelona, o enviar-lo per correu postal certificat.


Observacions

Es pot fer servir aquest procediment telemàtic sempre que no hi hagi un formulari específic per al tràmit que es vol fer. Si hi ha un formulari específic, la instància genèrica es pot desestimar per defecte de forma.

Us recomanem que abans consulteu el catàleg de procediments telemàtics actuals.

En la sol·licitud es poden adjuntar fins a deu fitxers, en format de PDF, i no poden sobrepassar els 2 MB en total. Us recomanem que si necessiteu comprimir la documentació, abans de seguir amb el tràmit, consulteu aquesta informació.


Temps de resposta

El temps de resolució de la petició depèn del procediment a què faci referència.


Calendari

Cada seu electrònica pot determinar els dies que es consideren inhàbils als efectes de còmput de terminis. Consulteu el nostre calendari de dies inhàbils.

  • Universitat de Barcelona. Administració electrònica
  • Contacte
  • Última actualització: 12-11-2020