ERC Project

El projecte LArcHer té com a objectiu liderar una nova manera d’entendre, de forma integral, un dels conjunts d’art prehistòric més extraordinaris d’Europa, declarat Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO en 1998: l’art rupestre Llevantí.

La naturalesa innovadora del projecte resideix en la combinació d’un enfocament interdisciplinari i multiescalar (que va del microanàlisi a les perspectives del paisatge) per a aconseguir una visió integral d’aquest art. També pretén unir les diferències existents entre les aproximacions científiques i patrimonials per a entendre millor els valors i les amenaces que afecten aquesta tradició i canviar la manera d’entendre, cuidar, utilitzar i gestionar aquest llegat mil·lenari.

Proyecto LArcHer | ERC Project

ELS OBJECTIUS SÓN:

Utilitzar coneixements i mètodes interdisciplinaris per a redefinir l’ARL (és a dir, noves tècniques de datació per a afinar la cronologia i nous mètodes analítics per a comprendre el procés creatiu).

Utilitzar l’ARL com un referent per a plantejar noves preguntes d’interés global sobre l’evolució del pensament creatiu i la cognició humana (és a dir, el moment i les raons que impulsen el naixement de l’antropocentrisme i les narratives visuals en la història de l’art prehistòric).

Desenvolupar noves línies de recerca per a establir objectius complementaris entre Ciència i el Patrimoni i definir bones pràctiques per a la conservació i gestió de l’art rupestre a l’aire lliure.

ELS OBJECTIUS SÓN:

Utilitzar coneixements i mètodes interdisciplinaris per a redefinir l’ARL (és a dir, noves tècniques de datació per a afinar la cronologia i nous mètodes analítics per a comprendre el procés creatiu).

Utilitzar l’ARL com un referent per a plantejar noves preguntes d’interés global sobre l’evolució del pensament creatiu i la cognició humana (és a dir, el moment i les raons que impulsen el naixement de l’antropocentrisme i les narratives visuals en la història de l’art prehistòric).

Desenvolupar noves línies de recerca per a establir objectius complementaris entre Ciència i el Patrimoni i definir bones pràctiques per a la conservació i gestió de l’art rupestre a l’aire lliure.

CLAUS DEL PROJECTE

Registre i anàlisi sistemàtica

Distribuït per la Mediterrània Ibèrica, l’ARL és l’única tradició artística europea amb un art figuratiu dominat per humans que participen en escenes narratives molt dinàmiques de caça, violència, guerra, danses, etc. Aquestes escenes són úniques per a explorar dinàmiques socials passades, comportament humà i pràctiques culturals. Com a tal, és l’únic conjunt d’art rupestre europeu amb potencial per a respondre algunes de les noves preguntes plantejades per LArcHer.

 

La clau de LArcHer és el registre i anàlisi sistemàtica de l’art a través de tecnologies digitals 3D, sistemes de gestió i emmagatzematge de dades, GIS, anàlisi fisicoquímica de pigments i suports i anàlisi comparativa amb altres grans conjunts d’art amb desenvolupaments equivalents a nivell mundial.