Projectes dirigits

Projectes dirigits

La nostra recerca ha estat finançada per múltiples projectes. Aquí pots consultar-los.

Publicacions

Publicacions

Els resultats de les nostres recerques els donem a conèixer en publicacions científiques nacionals i internacionals. Consulta aquí el llistat des de l’any 2016.

Congressos i conferències

Congressos i conferències

Una altra de les nostres claus és la participació en congressos i conferències especialitzats. Aquí podràs veure el llistat des de 2016.