Bases de participació

 

Potencia la part artística del teu cervell!

La Universitat de Barcelona, a través de l’Institut de Neurociències, organitza el Concurs de Neuroart. En aquest projecte de divulgació científica es busca que els infants i joves creïn representacions artístiques del sistema nerviós: estructura, funcions i plasticitat.

 

 

 

DESCRIPCIÓ

En una primera fase del concurs,  els membres de l’Institut de Neurociències de la Universitat de Barcelona fan una ponència sobre el sistema nerviós (estructura, funcions i plasticitat) als centres educatius seleccionats. En una segona fase, cada escola ha de treballar per grups en l’elaboració de representacions artístiques dels conceptes explicats i seleccionar un grup que haurà de representar la classe en la final del concurs. En una tercera fase, els grups seleccionats han d’exposar els seus treballs a la Universitat de Barcelona i s’escull els diferents guanyadors per categories.


A qui va adreçat: El concurs s’adreça a grups escolars de primer a quart d’ESO.

 • Hi poden participar 10 centres educatius en total.
 • Cada centre participant ha de seleccionar, segons els criteris que consideri més adients, un únic treball per representar cada classe. Es poden presentar tants treballs com línies tingui el centre, amb la limitació d’un màxim de vuit treballs per centre.
 • Els treballs s’han de fer en grups de, com a mínim quatre persones, i, com a màxim, sis persones, si és possible amb diversitat de gènere. Com a molt 6 persones podran defensar el treball seleccionat a la final.

Inscripció: del 17 de juliol al 29 de setembre de 2017 (tots dos inclosos)


Jornada final: Defensa obres davant d’un jurat composat per experts en Neurociències i Art.


El grup haurà d’explicar el concepte neurocientífic que l’obra vol representar i haurà de respondre els dubtes que pugui tenir el jurat. L’explicació com a màxim haurà de ser de 3 minuts.
Al final de la jornada es lliuraran 2 premis. Un al millor grup de 1r i 2n d’ESO i un altre al millor grup de 3r i 4rt d’ESO.

 • Lloc: Facultat de Belles arts de la Universitat de Barcelona (Carrer de Pau Gargallo 4, 08028 Barcelona)
 • Data: 8 de gener de 2018

Exposició: Les obres quedaran exposades a la Facultat de Belles Arts del 11 al 22 de Juny. Us animem a que vingueu a visitar l’exposició amb l’escola o amb la família.

 • Horari: dilluns a divendres de 12 a 14 h, i els dilluns i dimecres de 16 a 20 h


Criteris de selecció dels centres educatius participants: Les escoles participants se seleccionaran tenint en compte els criteris següents:

 • Centres d’educació de la ciutat de Barcelona: 10 punts
 • Centres d’educació públics: 60 punts
 • Centres d’educació concertats: 30 punts
 • Centres d’educació privats: 10 punts
 • Centres d’educació de complexitat 6: 30 punts
 • Centres d’educació de complexitat 5: 25 punts
 • Centres d’educació de complexitat 4: 20 punts
 • Centres d’educació de complexitat 3: 15 punts
 • Centres d’educació de complexitat 2: 10 punts
 • Centres d’educació de complexitat 1: 5 punts

En cas d’empat, les places s’adjudiquen per ordre d’inscripció. L’organització es reserva poder seleccionar escoles per criteris geogràfics i/o qüestions educatives singulars.

 

 

REQUISITS I CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ

 1. Els grups seleccionats per l’escola han d’assistir amb el seu treball a la final del concurs acompanyats pels professors responsables, els quals s’encarreguen de la tutela dels alumnes durant totes les activitats científiques que facin durant la jornada.


  Els professors responsables han de certificar l’assistència a la final enviant a l’organització un llistat dels participants amb prou temps per poder preparar els diplomes de participació.


  Perquè la competició sigui justa i adequada, es demana que tots els processos creatius i d’execució del projecte científic els faci l’alumnat, i que el paper del professor sigui només una guia.


  Es valora especialment que els alumnes tinguin un comportament adequat i que mantinguin unes normes de disciplina mínimes. L’absència d’aquest comportament adient pot causar l’eliminació o suspensió dels alumnes a fi i efecte de mantenir el nivell científic i ètic que requereix l’activitat.


  En cas que algun centre renunciï a participar en la jornada final sense un motiu justificat, quedarà exclòs de participar en les dues edicions següents del concurs.


  D’acord amb el desenvolupament del concurs, l’equip organitzador pot canviar alguna d’aquestes bases per millorar-ne el funcionament.

 

CRITERIS TÈCNICS QUE S’AVALUEN

En la jornada final, cada grup ha de presentar els resultats dels treballs elaborats en aquesta edició del concurs.
De cada treball se’n valoren els aspectes següents:

Criteris tècnics: es valora l’ús de material reciclat.

Valor estètic i creativitat: es valora l’originalitat i la manera de presentar el treball en forma d’art plàstic, que pot presentar qualsevol format vinculat al món de l’art que es pugui portar el dia del concurs i que no superi les mides de 60 x 60 cm.

Defensa oral del treball: en l’exposició hi han de participar els diferents membres del grup. Es valora la claredat amb què s’expliqui el concepte representat i altres conceptes que se’n puguin derivar, relacionats amb l’estructura, el funcionament i la plasticitat del sistema nerviós.

 

CALENDARI ORIENTATIU

 • Inscripció: del 17 de juliol al 29 de setembre de 2017 (tots dos inclosos)
 • Selecció dels centres participants: 20 d’octubre de 2017
 • Ponències científiques als centres: novembre, desembre, gener, febrer i març de 2018
 • Treball als centres: febrer, març i abril de 2018
 • Jornada final: 8 de juny de 2018. Facultat de Belles arts de la Universitat de Barcelona
  (Carrer de Pau Gargallo 4, 08028 Barcelona)
 • Exposició: Del 11 al 22 de juny. Facultat de Belles Arts

 

EQUIP ORGANITZADOR

Equip NeuroUB de l’Institut de Neurociències de la Universitat de Barcelona
Membres de la Unitat de Cultura Científica de la Universitat de Barcelona

 

 

Organitzat per

UBinstitut de neurocièncieslaubdivulga

Amb el suport de

museu de la xocolatacosmocaixa

 

excel HUBc BKC
 • Universitat de Barcelona
 • Unitat de Cultura Científica i Innovació (UCC+i)
 • ucc@ub.edu
 • 934 035 412