Bases de participació

 

NeuroArt: Potencia la part artística del teu cervell!

La Universitat de Barcelona, a través de l’Institut de Neurociències i la Unitat de Cultura Científica i Innovació, organitza el projecte NeuroArt. En aquest projecte de divulgació científica es busca que els joves creïn representacions artístiques del sistema nerviós: estructura, funcions i plasticitat.

 

DESCRIPCIÓ

En una primera fase, els alumnes recullen preguntes sobre el sistema nerviós o sobre la carrera científica dels neurocientífics i les comuniquen a la Universitat de Barcelona (cinc preguntes per classe). De totes les preguntes rebudes, l’Institut de Neurociències n’ha d’escollir un màxim de deu i elaborar vídeos específics per respondre-les. Aquests vídeos s’afegiran a la llibreria de recursos ja existents.

 

A partir de la visualització dels vídeos, en una segona fase, cada centre ha de treballar per grups en l’elaboració de representacions artístiques dels conceptes explicats i seleccionar quins grups representaran l’escola (es poden presentar dues obres per centre educatiu com a màxim). Sempre que sigui possible, per escollir les obres finalistes es recomana que cada escola les exposi internament, de manera que totes les obres, encara que no siguin finalistes, tinguin visibilitat.

 • Cada escola ha de gravar un vídeo d’un minut com a màxim on es vegin totes les obres fetes en el marc del projecte NeuroArt.
 • També han de gravar un altre vídeo, de dos minuts com a màxim, amb l’explicació de les obres finalistes.

Tots aquests vídeos es publicaran al YouTube per donar visibilitat al treball fet pels alumnes.

 

En una tercera fase, quan s’hagin rebut i publicat tots els vídeos, un jurat d’experts escollirà les obres guanyadores. També hi haurà un premi especial de popularitat, que es farà a partir de les votacions en línia.

 

Si les condicions sanitàries ho permeten, els autors de les obres finalistes (màxim dos per escola) participaran en una gala final al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, on presentaran les obres davant del jurat. L’acte tindrà lloc durant la Setmana del Cervell, el 15 de març del 2022 (data orientativa i pendent de confirmació).

 

 

BASES

Destinataris:

 1. El concurs s’adreça a grups escolars de tercer i quart d’ESO.
 2. Nombre de participants
 3. Hi poden participar vint centres educatius en total, amb el nombre d’alumnes que cada escola consideri, però tenint en compte que només es poden presentar dues obres finalistes.
 4. Formulari d’inscripció

Els centres que hi vulguin participar s’han d’inscriure al concurs mitjançant el formulari corresponent.

 

Només s’accepta una inscripció per centre educatiu, tot i que hi poden participar diferents classes i cursos d’un mateix centre.

Un cop finalitzat el període d’inscripció, es comunicarà a tots els centres educatius si han obtingut plaça o no per participar en el projecte.

 

 

Criteris de selecció dels centres educatius participants

Les escoles participants se seleccionen tenint en compte els criteris següents:

 • Centres d’educació de la ciutat de Barcelona: 10 punts
 • Centres d’educació públics: 60 punts
 • Centres d’educació concertats: 30 punts
 • Centres d’educació privats: 10 punts
 • Centres d’educació de complexitat 6: 30 punts
 • Centres d’educació de complexitat 5: 25 punts
 • Centres d’educació de complexitat 4: 20 punts
 • Centres d’educació de complexitat 3: 15 punts
 • Centres d’educació de complexitat 2: 10 punts
 • Centres d’educació de complexitat 1: 5 punts

En cas d’empat, les places s’adjudiquen per ordre d’inscripció. L’organització es reserva el dret a seleccionar les escoles per criteris geogràfics i/o qüestions educatives singulars.

 

Aquestes bases de participació es poden descarregar en PDF.

 

 

REQUISITS I CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ

 1. Els alumnes han de ser de tercer o quart d’ESO.
 2. Cada centre participant ha de seleccionar, segons els criteris que consideri més adients, fins a un màxim de dos treballs. Els treballs s’han de fer en grups de, com a mínim, quatre alumnes i, com a màxim, sis, amb diversitat de gènere, si és possible. Per elaborar l’obra, els alumnes poden fer servir qualsevol forma d’art (plàstic, interpretació, música, multimèdia, etc.). En cas que es faci una obra multimèdia, no pot superar el minut de durada.
 3. Els professors responsables han d’enviar, a través d’un formulari, la informació següent per a cadascuna de les obres que es presentin:
  1. Títol
    
  2. Descripció de l’obra
   1. Descripció tècnica, és a dir, tipus d’obra (interpretació, música, vídeo, escultura, pintura, collage, etc.), dimensions, característiques, etc. Extensió màxima: 150 caràcters amb espais, sense faltes d’ortografia.
   2. Descripció cientificoartística, és a dir, què es pretén explicar amb l’obra. Extensió màxima: 300 caràcters amb espais, sense faltes d’ortografia.
  3. Nom i cognoms dels integrants de l’equip
    
  4. Curs
    
  5. Escola
    
  6. Professor/a responsable
    
  7. Telèfon de contacte del professor/a responsable
    
  8. Material a lliurar:
   1. Per fer el llibre de sala i la mostra de les obres:
    • · Una foto representativa de l’obra, en disposició horitzontal i format JPG.

    • · Un vídeo, sense locució, d’un minut com a màxim (tret que l’obra en si sigui un vídeo). Els vídeos han de mostrar l’obra i els mecanismes, en cas que siguin obres interactives. Si el projecte consisteix en un vídeo o un àudio, s’ha d’enviar l’arxiu original i no cal elaborar cap vídeo representatiu de l’obra

   2. Per avaluar les obres:
    • · Un vídeo de dos minuts com a màxim en què s’expliqui el concepte de l’obra i els beneficis que aporta l’experiència de trencar barreres i treballar conceptes científics a partir de l’art.
      
   3. Per difondre el projecte:
    • · Un vídeo d’un minut com a màxim on es vegin totes les obres elaborades en el marc del projecte NeuroArt (un vídeo per escola).

 4. Perquè la competició sigui justa i adequada, tots els processos creatius i d’execució del projecte científic els ha de fer l’alumnat; el paper del docent ha de ser només una guia.
   
 5. Es valora especialment que els participants tinguin un comportament adequat i que mantinguin unes normes de disciplina mínimes. L’absència d’un comportament adient pot causar l’eliminació o suspensió dels alumnes, a fi i efecte de mantenir el nivell científic i ètic que requereix l’activitat.
   
 6. En cas que algun centre renunciï a participar en la jornada final sense un motiu justificat, quedarà exclòs de participar en les dues edicions següents del projecte NeuroArt.
   
 7. D’acord amb el desenvolupament del concurs, l’equip organitzador pot canviar alguna d’aquestes bases per millorar-ne el funcionament.

   

CRITERIS TÈCNICS AVALUATS

De cada treball es valoren els aspectes següents:

 1. Vídeo de presentació del treball. Es valora la claredat amb què s’explica el concepte representat i altres conceptes que en puguin derivar, relacionats amb l’estructura, el funcionament i la plasticitat del sistema nerviós. La presentació es pot fer tant en català com en castellà o anglès. També es valora que la presentació sigui atractiva (engaging) i s’anima els alumnes a ser originals. La valoració d’aquest criteri representa el 40 % de la puntuació final.
 2. Valor estètic i creativitat. Es valora l’originalitat i la creativitat de l’obra, que es pot presentar en qualsevol format vinculat amb el món de l’art. La valoració d’aquest criteri representa el 40 % de la puntuació final.
 3. Criteris tècnics. Es valora la innovació en el format de l’obra. La valoració d’aquest criteri representa el 20 % de la puntuació final.


PREMIS

Al final del projecte es preveu el lliurament d’entre dos i quatre premis en diferents categories. Els grups guanyadors són seleccionats per un jurat d’experts i el premi de popularitat es farà a partir de les votacions en línia.  

 

 

CALENDARI ORIENTATIU

 • Inscripció: del 27 de setembre al 13 d’octubre del 2021 (ambdós inclosos)
 • Selecció dels centres participants: 20 d’octubre del 2021
 • Enviament de les preguntes a la universitat: del 20 al 30 d’octubre del 2021
 • Treball als centres: octubre-desembre del 2021 i gener del 2022
 • Entrega dels materials: 4 de febrer del 2022
 • Anunci dels premis: març del 2022

 

XARXES SOCIALS

L'etiqueta del projecte és #NeuroArtUB.
No dubteu a mencionar-nos a les vostres xarxes per veure com avancen les obres! @UBneuroscience  @UBDivulga.

 

 

 

 

Organitzat per

UBinstitut de neurocièncieslaubdivulga

excel HUBc BKC
 • Universitat de Barcelona
 • Unitat de Cultura Científica i Innovació (UCC+i)
 • ucc@ub.edu
 • 934 035 412