Recursos minerals i energètics 

Recursos minerals i energètics

Us heu preguntat mai quins materials calen perquè els mòbils funcionin i d’on venen? I d’on prové la mina dels llapis? Sabeu d’on s’obté la gasolina per als cotxes? O de quins materials estan fetes les parets de casa vostra? Per poder respondre a totes aquestes qüestions hem de parlar de recursos minerals i energètics.

Els recursos minerals són essencials per a la societat moderna, ja que es fan servir per fabricar una gran quantitat de productes que consumim en el dia a dia.

La Mia

Per saber d’on es poden extreure aquests recursos naturals, els geòlegs i les geòlogues estudiem quins processos geològics n’afavoreixen la formació i en quines condicions. Alguns d’aquests recursos són minerals, com ara la mina dels llapis, que està feta de grafit. Altres poden ser combustibles fòssils, per exemple, els hidrocarburs que componen la gasolina.

La concentració natural d’aquests materials es coneix amb el nom de jaciment. Us sonen els cercadors d’or? Es dedicaven a explotar jaciments d’or que s’acumulaven als rius a causa de l’erosió. Segurament també heu sentit a parlar de pedreres, mines i pous de petroli, que són explotacions de jaciments de roca, de minerals i de combustibles fòssils.

Juguem? A veure si sabeu a quina imatge correspon cada cosa:

 1. Mina a cel obert
 2. Pedrera
 3. Mina subterrània
 4. Cerca d’or amb un àbac

1

2

Riscos a Catalunya 1

Font. Sonny Permana (CC BY 2.0).

Riscos a Catalunya 2

Font. Retrachièr.

3

4

Riscos a Catalunya 3

Font. Introducción a la minería.

Riscos a Catalunya 4

Font. Kjetil Bjørnsrud (CC BY 2.5).

Respostes. Imatge 1: cerca d’or amb un àbac. Imatge 2: pedrera. Imatge 3: mina a cel obert. Imatge 4: mina subterrània.

Recursos minerals crítics i estratègics

Alguns minerals es coneixen amb el nom de minerals crítics i estratègics, ja que són imprescindibles per fabricar coses que els humans fem servir, per exemple, aparells electrònics. També s’anomenen així per l’impacte que tindria en la societat i l’economia el seu esgotament a la natura. Sabíeu que alguns dels minerals estratègics inclouen el liti, el níquel, el cobalt, el coure, el grafit i el conjunt de les terres rares?

Una gestió adequada d’aquests minerals, i dels recursos minerals en general, és essencial per garantir que se’n fa un ús sostenible i protegir el medi ambient. Segur que sabeu què és el reciclatge! Reciclar tots els materials sempre que sigui possible és una manera d’ajudar el nostre planeta.

Parlant de minerals... voleu saber com són i per a què els fem servir? Mireu aquest vídeo.

Tot i la necessitat d’explotar els jaciments per al funcionament de les societats modernes, aquesta activitat té aspectes molt negatius que cal resoldre!

Per exemple, no pot ser que hi hagi explotació infantil en algunes zones mineres, conflictes armats pel control de territoris on es troben els minerals estratègics, ni conseqüències nefastes per al medi ambient per la mala gestió dels residus de les mines. Queda molta feina per fer!

Per cert, soc en Vito, un gran amic de la Mia... i geòleg de professió!

En Vito

Voleu saber quins minerals hi ha a prop d’on viviu? On visc jo, hi ha jaciments minerals on s’hi troben pirita, galena, quars, calcita... i molts més! Teniu curiositat? Comproveu-ho al mapa de MinerAtlas.

Els combustibles fòssils: què són i com es formen

La matèria orgànica, quan queda enterrada sota capes de sediments durant milions d’anys, es transforma. Així, per exemple, els organismes marins enterrats es transformen en petroli, i el carboni orgànic derivat de les plantes enterrades es transforma en carbó, a causa dels efectes de la temperatura i la pressió. Aquests materials, juntament amb el gas natural, són el que coneixem amb el nom de combustibles fòssils. Tots tres són fonts d’energia no renovable.

Imatge d’una plataforma petroliera al mig del mar

Imatge d’una plataforma petroliera al mig del mar. Font. Correio do Brasil.

Imatge d’un camp petrolífer

Imatge d’un camp petrolífer. Font. Diggita.

Un dels principals problemes de la utilització i explotació dels combustibles fòssils és la contaminació que generen. Per obtenir energia, s’emeten grans quantitats de CO2 a l’atmosfera, i això afecta negativament el nostre planeta.

Les energies renovables

Cada vegada més es fan servir energies renovables, que, a diferència dels combustibles fòssils, es poden aconseguir de manera sostenible i no s’acaben! Alguns exemples d’energies renovables són l’energia solar, l’energia eòlica i l’energia geotèrmica.

En voleu saber més?

La Mia

Segur que en algun lloc heu vist plaques solars (amb les quals es pot obtenir energia solar), o en algun viatge us ha sorprès trobar-vos molins de vent gegants, que s’anomenen aerogeneradors i normalment formen parcs eòlics, on s’obté energia eòlica.

Sabíeu que també es pot aprofitar la calor que hi ha l’interior de la Terra per generar energia? Aquesta font d’energia es coneix amb el nom d’energia geotèrmica!

Totes aquestes energies renovables són importants perquè són fonts d’energia neta, que no produeix emissions de gasos a l’atmosfera, i això ajuda a reduir l’impacte del canvi climàtic. Ara bé, malgrat que siguin energies sostenibles, és important valorar els efectes perjudicials que poden tenir en el medi ambient i en les comunitats locals. Una bona planificació i una gestió adequada són claus per minimitzar qualsevol impacte negatiu.

Minecraft

Font. Sky Nitro.

Sabeu què vol dir Minecraft? En anglès, el terme mine fa referència a l’acció d’extreure recursos del sòl, i craft es refereix a l’ús d’aquests recursos per fabricar altres coses. Si heu jugat alguna vegada al Minecraft, segur que heu buscat minerals i metalls com ferro, or o diamants! Per tant, en certa manera heu estat geòlegs o geòlogues.

Hi ha adaptacions d’aquest joc per fer-lo més real i aprendre geologia d’una manera lúdica. Les trobareu a la pàgina de GeoMinecraft i de BetterGeoEdu!

 

 

 

 

Contacte

 • Unitat de Cultura Científica i Innovació (UCC+I)

 • Casa Jeroni Granell
 • Gran Via, 582, 1r pis
 • 08011 Barcelona

 • 934 035 412
 • ucc@ub.edu

Organitzat per

Logo UB 150 anys Edifici Històric Gremi de Pastisseria

Assessorament científic

Logo de la Facultat de Ciències de la Terra Geociències Barcelona Creative Geosciences

Amb la col·laboració de

Escola de Pastisseria Nia Schamuells Makeat

 

excel HUBc BKC
 • Universitat de Barcelona
 • Unitat de Cultura Científica i Innovació (UCC+I)
 • ucc@ub.edu
 • 934 035 412