anglès
symbol
Br
expansion
bromine
category
noun
thematic area
chemistry
chemical elements
català
símbol
Br
desenvolupament
brom
categoria
nom masculí
àrea temàtica
química
elements químics
Criteris
Vegeu la informació relacionada al llibre d’estil.
castellà
símbolo
Br
desarrollo
bromo
categoría
nombre masculino
área temática
química
elementos químicos
Darrera actualització: 22-2-2022
Impressió de la pàgina

Pujar al principi de la pàgina