anglès
symbol
Cd
expansion
cadmium
category
noun
thematic area
chemistry
chemical elements
català
símbol
Cd
desenvolupament
cadmi
categoria
nom masculí
àrea temàtica
química
elements químics
Criteris
Vegeu la informació relacionada al llibre d’estil.
castellà
símbolo
Cd
desarrollo
cadmio
categoría
nombre masculino
área temática
química
elementos químicos
Darrera actualització: 22-2-2022
Impressió de la pàgina

Pujar al principi de la pàgina