anglès
symbol
C
expansion
carbon
category
noun
thematic area
chemistry
chemical elements
català
símbol
C
desenvolupament
carboni
categoria
nom masculí
àrea temàtica
química
elements químics
Criteris
Vegeu la informació relacionada al llibre d’estil.
castellà
símbolo
C
desarrollo
carbono
categoría
nombre masculino
área temática
química
elementos químicos
Darrera actualització: 8-3-2022
Impressió de la pàgina

Pujar al principi de la pàgina