anglès
symbol
Co
expansion
cobalt
category
noun
thematic area
chemistry
chemical elements
català
símbol
Co
desenvolupament
cobalt
categoria
nom masculí
àrea temàtica
química
elements químics
Criteris
Vegeu la informació relacionada al llibre d’estil.
castellà
símbolo
Co
desarrollo
cobalto
categoría
nombre masculino
área temática
química
elementos químicos
Darrera actualització: 22-2-2022
Impressió de la pàgina

Pujar al principi de la pàgina